Sněmovní tisk 1106
Sml. o zamezení vzniku dvojího stát. občanství - výpověď

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 9. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1106/0 dne 8. 9. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 9. 2005 (usnesení č. 476). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1871).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1106/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2005 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2019).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 12. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 8. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 73/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bělorusko, Česká republika, Československo, dvojí státní příslušnost, Kyrgyzstán, mezinárodní právo soukromé, Rusko, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)