Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)

Poslanec Milan Bičík:Vážený pane místopředsedo vlády a ministře, obracím se na vás jako člen podvýboru pro letectví a kosmonautiku hospodářského výboru Sněmovny s následujícím problémem.

Letos, kdy mělo nabýt platnosti nařízení Evropské unie č. 785 z roku 2004, jehož striktní aplikace v oblasti zákonného pojištění rekreačních, sportovních, výcvikových a také ultralehkých letadel by měla mít podle rozborů a analýz výrazně negativní dopad nejen na malé letectví jako celek, ale druhotně by ovlivnila i příslušný segment leteckého průmyslu, regionální zaměstnanost apod. Podstatou nařízení je mj. celoevropská unifikace výše pojistného plnění u nehod letadel a sportovních létajících zařízení, bez přihlédnutí k ekonomikách členských zemí, k tradici, struktuře a organizaci rekreačního létání a leteckého sportu, a která by ve svých důsledcích znamenala až řádové zvýšení pojistného. Přitom i za současné situace bylo ve všech předcházejících letech skutečné pojistné plnění v malém letectví několikanásobně nižší než zaplacené pojistné.

Protože jsem byl dnes informován, že s naléhavou žádostí o pomoc při řešení situace obsahující bližší podrobnosti se jak na vás, tak na ministra průmyslu a obchodu v uplynulých dnech zainteresovaní společně obrátili, nebudu rozvádět podrobnosti a požádám vás o odpověď na tyto otázky:

1. Měl jste již možnost seznámit se s obsahem žádosti a s nastíněnými možnostmi jejího řešení?

2. Vnímáte situaci jako situaci výrazně ohrožující další rozvoj českého malého letectví i většiny našich leteckých firem a jste ochoten a připraven, a to i ve spolupráci s dalšími dosud neoslovenými resorty, případně zastoupením České republiky v Evropské unii, situaci řešit?

A pokud bude vaše odpověď na první dvě otázky kladná, v což doufám, prosím, abyste své vystoupení soustředil zejména na otázku č. 3, a ta zní:

3. Jaké možnosti řešení situace před sebou dnes vidíte a v jakém časovém horizontu?

Za odpověď vám předem děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, tato vaše interpelace a dotaz je velmi specifický, je to velmi složitá situace, vymyká se běžným zvyklostem a já díky názvu, který jste v interpelaci označil, tak jsem se na to stihl připravit. A skutečně nařízení, které v současné době platí, je nařízení velmi tvrdé.

Tedy odpověď na vaši první otázku. Měl jsem tu možnost, přečetl jsem si to na základě vašeho dotazu a seznámil jsem se s touto situací. Nicméně všichni naši odborníci jednají o tomto problému. Není to problém nový pro Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví, a myslím si, že ochota a vůle vyřešit tento problém na našem ministerstvu je značná a má to samozřejmě moji plnou podporu.

Chtěl bych jen říci, že není možné si tento problém popsat jako problém, který se týká jen České republiky. Nařízení, které jste citoval, je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech. A pojištění je potřebné vůči třetím osobám, které mohou utrpět škody také z létání, které společně jistě chceme podporovat a chceme vytvořit podmínky pro sportovní létání.

Mohu uvést, že všichni velcí dopravci na území České republiky toto nařízení plně implementovali a akceptují ho a není s tím u nich jaksi jiný problém než finanční a je to problém, který, zdá se, vstřebali. Pro létající sportovní zařízení a sportovní létání je to problém, který je stále velmi citlivý, a nemůžeme si říci, že je ten problém za námi.

Určitě se shodneme v tom, že lidský život je ocenitelný, má stejnou hodnotu jak ve vyspělých evropských státech, tak také v České republice, a proto také pojištění bude pravděpodobně úměrné této hodnotě lidského života. Zejména lidský život, který pojišťujeme, je lidský život třetích osob, které nemají se sportovním létáním nic společného, a je třeba, aby plnění, které by případně nastalo, bylo vůbec možné ze strany provozovatelů létajících zařízení.

Tento problém řešíme v Evropské komisi. Musím říci, že zatím stanovisko Evropské komise je velmi striktní a několikrát zdůraznila, že nepřicházejí v úvahu změny ve výši minimálních pojistných limitů ani v rozšiřování počtu výjimek z aplikace nařízení. Proto na vaši třetí otázku, kdy vlastně bude možné tento problém vyřešit, mohu odpovědět jen tak, že ho řešíme a na nejbližším jednání v říjnu letošního roku, je to 3. října v Bruselu, budeme opětovně vystupovat v této věci. Mohu vám potom písemně dát záznam z jednání z 2. června letošního roku, kdy jsme uplatnili tuto připomínku. Uplatnili jsme návrh, aby dostala letadla a létající zařízení do vzletové hmotnosti 2700 kg další výjimku, tak jako to mají některá další zařízení. Zatím jsme nebyli úspěšní.

Je s podivem, že kromě Polska žádný členský stát nevznesl tento problém. Na posledním jednání v Londýně 22. července letošního roku se k nám částečně připojilo Slovensko. A ostatní státy si pochvalují, že to je všechno v pořádku. To je věc, která nás do určité míry znevýhodňuje při jednání. Rádi bychom, aby to byla otázka možného společenství více států, které by příslušnou výjimku dokázaly prosadit.

V současné době tedy jednáme. Je také otázkou, zda pojistný produkt, který nabízí podle mých informací jediná pojišťovna v České republice, nevyužívá svého dominantního postavení na trhu, a bylo by možná dobré, abychom společně zjistili, nebo určitě to může být naše ministerstvo na výzvu asociace, zda by Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neprošetřil, zda nezneužívá tento jediný ústav svého dominantního postavení.

(Předsedající: Upozorňuji na čas.)

Jednáme tedy a věřím, že do té doby, než to všechno dojednáme, bude letectví provozováno tak jako dosud, i když jsem slyšel, že mnoho letců raději odložilo své lety právě proto, že si nemohli dovolit tak vysoké pojistné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana poslance Bičíka, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Ta otázka bude velmi jednoduchá. Pane ministře, uvedu konkrétní příklad. Jak se mi podařilo zjistit, tak např. u letounu AN-2, to je víceúčelový letoun využívaný třeba pro výcvik parašutistů, by se podle této směrnice a současného jednání pojistné zvýšilo ze 17 000 Kč ročně na 250 000 Kč ročně, čili na čtvrt milionu. Obdobná situace, kdy se pojistné zvyšuje podle dosavadních jednání řádově osm- až dvanáctkrát, existuje také prakticky u všech kategorií ultralehkých letadel a také u větroňů.

Moje otázka tedy zní: Domníváte se, že než se ten problém vyřeší, budou ještě existovat všechny aerokluby, které vlastní tato letadla, a budou za ně platit pojistné?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Váš příklad jen dopřesňuje, že je ten problém velmi aktuální. Ale to, co mělo být vyjednáno v přístupových jednáních, zdá se, vyjednáno nebylo. Zde my sklízíme pouze plody předchozích vyjednávání. To nařízení je plně závazné v celé České republice a nelze je obcházet.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP