Stenografický zápis 47. schůze, 23. září 2005


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda


39. Vládní návrh projektu postoupení části pohledávek zdravotních pojišťoven za plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti na Českou konsolidační agenturu /sněmovní tisk 1124/

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kováčik
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Koníček
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Šulák
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miloslav Vlček


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Jaromír Štětina
Ministr vnitra ČR František Bublan


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1002/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Radim Turek
Poslanec Pavel Severa
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Radim Turek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Ibl


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1050/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Karel Vymětal


46. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 824/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila ve 12.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP