Neautorizováno !


 

(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

O návrhu pana poslance Schlinga není třeba v tuto chvíli hlasovat, protože bod je na řadě, ale je třeba hlasovat o návrhu pana poslance Koníčka, aby body 32 a 33 byly projednány hned po projednání bodu č. 28.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 63. Kdo souhlasí s těmito návrhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 128 poslanců, 60 pro, 12 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Myslím, že byly vyčerpány všechny vaše návrhy na změnu pořadu této schůze. Budeme se věnovat bodu

 

28.
Návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové, Jiřího Hanuše,
Ludvíka Hovorky, Roberta Vokáče a dalších na vydání zákona
o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
/sněmovní tisk 984/ - prvé čtení

 

Prosím pana poslance Schlinga, aby se ujal slova a uvedl předložený návrh.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vás nejprve informovat, že pan ministr Šimonovský je na cestě sem do Sněmovny, takže mé odůvodnění k přeřazení tohoto bodu bylo správné. Jen byl bod přeřazen příliš rychle. Nyní k samotnému návrhu.

Tento návrh zákona je návrhem, který se tady ve Sněmovně již opakovaně v nějaké obdobě vyskytl. Je to návrh zákona velmi speciálního a jednoúčelového. Existují samozřejmě právní názory, které říkají, že by takovéto zákony neměly být přijímány. Jistě na takovém názoru něco je, ale chtěl bych připomenout, že tzv. jednoúčelové zákony byly a jsou čas od času Parlamentem přijímány. Vždyť jeden takový jednoúčelový zákon máme dokonce vytesán do kamene v přízemí této budovy. Z doby nedávné mohu připomenout zákon o výstavbě dálničního obchvatu Plzně, mohu připomenout i tak speciální zákon, jako byl zákon o transformaci Českých drah. Čas od času se vyskytne situace, kterou je třeba řešit zákonem na jedno použití. Myslím si, že takováto výjimka z pravidla, které říká, že zákon by měl být pokud možno co nejvíce obecného charakteru, je možná a je potřebná. To je případ i výstavby vzletové i přistávací dráhy na letišti Praha Ruzyně.

Proč je třeba předkládat takovýto zákon? Letecká doprava zažívá v celém světě v posledních letech velký rozvoj a tento rozvoj se naštěstí nevyhnul ani pražskému letišti. Letiště Praha Ruzyně zaznamenává rok co rok nárůst počtu cestujících přibližně o 20 %. Před patnácti lety byla Praha z hlediska letecké dopravy naprosto nevýznamnou destinací, letištěm procházelo něco kolem 1,5 mil. cestujících ročně. Dnes tímto letištěm projde za rok 10 mil. cestujících. Pochopitelně že Česká správa letišť jako provozovatel letiště na situaci reagovala. Reagovala za pět minut dvanáct, byla připravena výstavba terminálu Sever II, který se v současné době dokončuje, resp. zčásti je už v provozu, a tím může letiště odbavit takovýto počet cestujících. Po dokončení a zprovoznění celého terminálu bude schopno, pokud jde o samotný terminál, zvládnout i nárůsty počtu cestujících, které se očekávají v příštích letech.

Letiště není jen terminál a budova, je to i dráhový systém, na kterém je závislá kapacita letiště z hlediska řízení letového provozu, z hlediska možných počtů pohybu letadel. Chtěl bych připomenout, že vzlety a přistání nejsou rozloženy rovnoměrně do celého dne, ale že existují časové úseky, ať už ráno nebo vpodvečer, o které mají letecké společnosti eminentní zájem. Každý chce přiletěl do destinace ráno a odletět vpodvečer. Už dnes je letiště Ruzyně v situaci, kdy musí odmítat některé letecké společnosti a jejich požadavky, protože se do denních špiček další přílety či odlety nevejdou.

Letiště Praha Ruzyně má dnes v provozu dvě vzletové a přistávací dráhy. Označují se podle jejich orientace k světovým dráhám dráha 0624 nebo 1331. První je kolmo na kladenskou silnici a druhá směřuje naopak do města na Motol a Řepy. Tyto dvě dráhy jsou kapacitně na hranici svých možností. Již řadu let je v rozvojových plánech letiště Ruzyně zakotvena stavba tzv. bis dráhy 0624, pokud jde o její orientaci, ale dráhy souběžné se stávající dráhou 0624. Proto název bis dráha. Tato dráha by měla zajistit dostatečnou kapacitu na řadu let dopředu, minimálně na dvě desítky let při rozvoji letecké dopravy, který se dá předpokládat.

Existují samozřejmě určité námitky proti výstavbě dráhy. Existují námitky vůbec proti existenci letiště, a to z toho důvodu, že letecká doprava jako i jiné druhy dopravy zatěžuje životní prostředí. V případě letecké dopravy tady nejde ani o plynné emise vznikající spalováním leteckého paliva, ale o emise hlukové.

Je pravda, že občané, kteří bydlí v koridorech, kterými letadla sestupují nebo vzlétají, jsou hlukem zatěžováni. Této problematice letiště Ruzyně věnuje dlouhodobě velkou pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP