Neautorizováno !


 

(11.50 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Ke zvýšení výdajů rozhodně dochází v sedmé třídě základní školy, tedy zhruba ve třinácti letech věku, kdy se konají školní lyžařské kursy - lyže, oblečení a samotná cena kursu. A je jistě veliká škoda, když se některé z dětí ze sociálních důvodů nemohou takového kursu zúčastnit. A co pak rok patnáctý a přechod na střední školu? To je teprve rána do rodinného rozpočtu! Ale tím to teprve začíná - kursy taneční a společenské výchovy. Určitě se shodneme na potřebě každého kroku, který pomůže k výchově ke slušnosti a kultivovanosti, ale společenský oblek, košile, boty, to je peněz! A co teprve u děvčat! Nemůžeme také zapomínat na zvýšené náklady opakující se se zvýšenou pravidelností každoročně - letní tábory, vánoční besídky apod.

Vážené kolegyně, ctění kolegové, máme před sebou návrh, který naplňuje zcela absolutně stejný model, jaký použil se svými předvolebními úplatky důchodcům a dětem premiér Špidla. Rozdíl je jediný - pan Špidla ty tisícovky alespoň reálně vyplatil. Pan Paroubek a Škromach je jenom slíbí. Platit by to samozřejmě začaly až vlády příští.

Přestože vím, jak je velmi milé někomu něco dát nebo alespoň slíbit, nemohu jinak, než zodpovědně podat návrh na zamítnutí. Děkuji. (Potlesk ODS.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má nyní pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Já musím říci, že až do toho posledního slovíčka, které znělo: návrh na zamítnutí, jsem to považoval za docela vtipný projev, který člověk mohl sledovat s tím, že možná v tom cosi pravdivého je. Ale já se domnívám, že ta věc je mnohem vážnější.

Popravdě řečeno, je to záplata do rodinných rozpočtů, je to záplata do rozpočtů rodin s dětmi, a záplata je to proto, protože podpora rodin s dětmi je u nás naprosto katastrofálně mizerná. To, co tady vypočítával kolega Tluchoř, to prostě pravda je. Rodiny jsou zatíženy neuvěřitelným způsobem a všechny investice do vzdělání, které rodina dává proto, aby tato společnost prospívala i v dalších pokoleních, je zatížení, které se nedá snad s jiným zatížením srovnat. Čili já bych podpořil i nějaké další systémové rozšíření těchto dávek, které by podpořilo rodinu, ale rozhodně protestuji proti tomu, aby výsledkem té řeči byl návrh na zamítnutí, neboť by to znamenalo snížené oné podpory rodin s dětmi.

Já bych byl rád, kdybychom tady vedli nějakou serióznější debatu o tom, jakým způsobem se naše společnost umí o tyto rodiny postarat. Bude k tomu příležitost, protože se znovu vracíme k návrhu zákona o podoře rodiny. Doufám, že tentokrát k němu přistoupíme věcně a spravedlivě a projednáme ho, abych tak řekl, s opravdovým zájmem i v dalších čteních, ale v tomto momentu u tohoto zákona o státní sociální podpoře bych se přimlouval za to, abychom zákon propustili dál a podpořili s tím vědomím, že je to záplatování nedostatečného fungování podpory rodin s dětmi v naší zemi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Slovo má pan ministr, aby se vyjádřil ke slibům, kterými nezarmoutí.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, zase vítám věcnou diskusi. Myslím, že pan poslanec za ODS, který vystoupil - mně mé srdíčko sociála poskočilo, protože už jsem si představoval, že budeme přispívat před každým začátkem školního roku všem dětem. To je výrazný posun ve vnímání a já myslím, že je to je dobré, a zvážil bych to ve druhém čtení, ale je škoda, že navrhuje, že bychom to měli zamítnout.

Možná jenom bych upřesnil, že předpokládaná výplata této dávky je 1. června, a to já věřím, že ještě stále bude vládnout tato vláda - i když já předpokládám, že i potom, ale určitě to stihneme ještě v tomto volebním období.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Dovolte mi, vážené kolegyně a kolegové, abych shrnul výsledek rozpravy. V rozpravě zazněly dva diskusní příspěvky a padl návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. (Žádosti z pléna o odhlášení.) Odhlašuji vás.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 72. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 141 pro návrh 41, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme tedy zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Předpokládám, že nikdo nemá jiný návrh.

Proto zahajuji hlasování s pořadovým číslem 73. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 146 pro návrh 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1051/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh zákona, který navazuje na novou právní úpravu obsaženou ve vládním návrhu novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jenž byl po vrácení Senátem zařazen na pořad jednání této schůze. Podle nového znění paragrafu 106 odst. 3 tohoto zákona má orgán sociálního zabezpečení povinnost oznámit policii, že se občan Evropské unie nebo jeho rodinný příslušník stali neodůvodnitelnou zátěží systému sociální péče České republiky. Vzhledem k takto uložené povinnosti je nezbytné stanovit podmínky a kritéria pro posuzování, zda se uvedená osoba nestala neodůvodnitelnou zátěží systému. Úkol upravit institut neodůvodnitelné zátěže vyplývá z usnesení vlády číslo 263 ze dne 9. března 2005.

Navrhovaný zákon upravuje způsob posuzování, zda se osoba stala neodůvodnitelnou zátěží systému, formou bodového ohodnocení takových skutečností, jako jsou délka pobytu osoby na území České republiky, doba zaměstnání a výkonu samostatné výdělečné činnosti na území České republiky, doba soustavné přípravy na budoucí povolání na území České republiky a možnost pracovního uplatnění osoby na území České republiky.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP