Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Zde bych z tohoto místa chtěl poděkovat bohužel již bývalému generálnímu řediteli bývalé České správy letišť Ing. Martinu Kačurovi za perfektní práci, protože data, která jsem posléze obdržel mailovou poštou, týkající se stávajícího vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, byla velmi kvalifikovaná, a já si myslím, že ten argument, který jsme obdrželi formou pošty písemné, nikoliv elektronické, od řady starostů, že se sníží zátěž zhruba sto až sto padesáti tisíc občanů tohoto segmentu Prahy výstavbou této dráhy, která odkloní startující a přistávající letadla nad mnohem méně osídlenou oblast, že to je argument relevantní.

Ale já bych z tohoto místa chtěl konstatovat, že právě kvalifikovaným postupem bohužel již bývalého ředitele České správy letišť, který musel ustoupit nekonečnému apetitu jedné parlamentní strany obsadit všechny relevantní posty, prostě ta data, která tady jsou na stole, ukazují z pohledu životního prostředí, že je o čem se bavit. Z pohledu životního prostředí. Nikoliv z hlediska právních procedur, zde to bylo naznačeno, a ostatně i stanovisko vlády tady konstatuje, že tento návrh nerespektuje jeden ze základních principů právních norem, to znamená odmítnutí retroaktivity atd. To všechno je možné posuzovat, zvažovat v rámci dalších čtení.

Oč bych chtěl z tohoto místa na závěr požádat předkladatele, resp. resortního ministra, který přes nesouhlasné stanovisko vlády se za tuto materii postavil, je, jestli by bylo možné v rámci dalších jednání nad touto předlohou předložit Sněmovně data, podklady, kolik činí letištní poplatky na našem letišti ve srovnání se srovnatelnými letišti v tomto středoevropském regionu. Ty informace, ta data, která mám k dispozici, totiž ve mně vzbuzují určitou pochybnost založenou na tom, že zde dojde k obdobě toho, co se děje na našich komunikacích silničního nebo dálničního typu, totiž že díky naprostému zaspání resortu dopravy jsou tyto poplatky na našich českých dálnicích, českých rychlostních komunikacích směšně nízké, a proto tedy se Česká republika stala tranzitní zemí pro těžkou nákladní zahraniční dopravu, která ničí, likviduje české dálnice, české cesty, a já si myslím, že toto, abychom znovu opakovali v situaci úplně jiného segmentu dopravy, dopravy letecké, je nepřijatelné. Nepřijatelné obecně politicky, prostě my nebudeme těmi, kteří budou dumpingovými cenami se podbízet, za prvé. Za druhé, díky i narovnání těchto poplatků budou finanční zdroje pro správu letišť, dneska správa Letiště Praha, jestli jsem dobře zachytil slova pana místopředsedy vlády Šimonovského, aby například těm, kteří logicky budou postiženi a jsou postiženi už stávající leteckou dopravou, stávajícím provozem, bylo umožněno stavět kompenzační opatření typu různých zdvojených oken apod. Prostě je to věc, která souvisí s tím, jak něco, co tu je, kompenzovat.

Takže moje otázka směřující jak k předkladatelům, poslankyním a poslancům, kteří přišli s tímto návrhem, tak k resortu dopravy je, aby nám předložili kvalifikovaná, přesná, aktuální data, jak je to s úrovní zpoplatnění na našem ruzyňském letišti a jak je to na letištích srovnatelných ve středoevropském regionu.

Milé kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužvartovi. O slovo se přihlásil ministr dopravy Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, to, co přednesl pan poslanec Kužvart, chce objasnění, protože to skutečně není tak, že by Česká republika, nebo Ministerstvo dopravy zaspalo, ať kterýkoliv ministr, a přilákalo na naše silnice dopravu z celé Evropy. Je samozřejmě pravdou, že poplatky, které Evropská unie dovoluje na evropském systému vybraných komunikacích vybírat, jsou limitovány. A Česká republika je malý stát a poplatky, které jsou určeny a limitují zpoplatnění za jeden den, stačí na to, aby za tento poplatek nákladní auto projelo přes celou Českou republiku. Tento poplatek je osm eur a tím, že jsme členem Evropské unie, nesmíme tento poplatek zvýšit. Úsilí Ministerstva dopravy a ministrů dopravy na zvýšení tohoto poplatku obecně narazilo na nesouhlas evropských států. Dokumentace, že jsme to opakovaně žádali na Radě ministrů, jsou samozřejmě k dispozici. Není tomu tak, že by Česká republika někde spala, ale Česká republika jako stát je povinována dodržovat základní směrnici, která určuje a limituje výši zpoplatnění na našich silnicích.

Druhá faktická připomínka je, že z 80 procent na českých silnicích, ony jsou to moravské a slezské silnice, také funguje český, moravský a slezský export a dovoz; tento pohyb, který je nutný pro ekonomiku tohoto státu, je 80 procent z nárůstu, který po roce 2004 na našich silnicích zaznamenáváme. To znamená, že dojem, že jsme obětí nějaké invaze Turků a jiných dopravců, kteří využívají toho, že jsme levnou tranzitní zemí, je pravdou z několika procent dopravy, která se na těchto silnicích pohybuje.

Třetí a poslední faktická poznámka se týká poplatků na našem letišti. Všechna letiště v Evropě mají přesně stanoveno, co do ceny poplatku mohou započítat. Je to svého typu věcně regulovaná cena, kterou může to které letiště dávat. Naše letiště dává cenu v Evropě nepříliš vysokou, ale to odpovídá nákladům, které v našem regionu máme, a bylo by asi podle mého názoru velkou chybou, kdybychom nevyužili toho, že právě touto cenou můžeme naše letiště učinit atraktivním pro ty, kteří se chtějí do České republiky dostávat pravidelně za obchodem a za podnikáním. A myšlenka, že bychom vysokými poplatky omezovali dopravu nebo zájem o létání do Prahy, je myšlenka, která je mi cizí. Ano, lákáme nižšími cenami, ale v úrovni věcně regulované ceny, která je stanovena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Šimonovskému. Hovořit bude pan poslanec Schling a připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, k probíhající rozpravě se vyslovím pak v závěrečném slově, teď bych chtěl jenom v rámci rozpravy navrhnout zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 20 dnů. Vzhledem k malému rozsahu tohoto návrhu jsem přesvědčen, že i v této lhůtě budeme schopni se vypořádat se všemi potřebnými změnami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní je příležitost pro pana poslance Ludvíka Hovorku, potom se z místa hlásí pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, vždycky při projednávání zákonů, které by měly urychlit výstavbu dopravní infrastruktury, se setkáváme s názorem, že výstavbu významné dopravní stavby nelze prohlásit za veřejný zájem. Vždy proti sobě stojí zájem na urychlení přípravy výkupu pozemků a zájem stavbu zastavit, oddálit a vydělat na odprodeji spekulativně nakoupených pozemků. Proti veřejnému zájmu a možnosti vyvlastnění za cenu v místě obvyklou nejčastěji vystupují nikoliv původní vlastníci pozemků, ale především spekulanti, kteří se snaží maximalizovat svůj zisk. Přitom každé oddálení dopravní stavby způsobuje zásadní nárůst nákladů na její výstavbu. Potom však pod podmínkou ochrany soukromého vlastnictví nebo spíše ochrany soukromého zájmu pomíjíme zájem veřejný a vědomě tak snižujeme schopnost České republiky vybudovat na svém území kvalitní a konkurenceschopnou dopravní infrastrukturu.

Především z těchto důvodů, si vás, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji požádat o podporu tohoto zákona a propuštění do dalšího čtení.

K výtce na adresu pana ministra dopravy, že podporuje návrh zákona o výstavbě nové letištní dráhy, když vláda hlasováním rozhodla vyslovit s tímto návrhem zákona nesouhlas, chci pouze dodat, že si nedovedu představit žádného ministra dopravy jakékoliv země, který by nepodporoval výstavbu tak zásadní infrastruktury ve své zemi.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP