Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)
(pokračuje Langer)

Následně pan Doležel jedná s předsedou polské vlády. Předmětem jednání není nic jiného než poškození menšinových akcionářů společnosti Unipetrol. Pan Doležel se vrací zpátky a do několika dnů dochází přesně k tomu, o čem bylo jednáno v Polsku za účasti vámi vyslaného předsedy vašeho kabinetu.

Pane předsedo vlády, něco v této věci nehraje. Buď lžete vy, že vy a nikdo z vašeho okolí nemá prsty v prokazatelném poškození menšinových akcionářů, nebo lže tento zápis a možná přímo předseda polské vlády pan Belka. Myslím si, že jediným řešením v této věci podle mne, pokud se chcete vy, sociální demokracie, a vaše vláda vyvinit z tohoto případu, je buď dát možnost a zřídit vyšetřovací parlamentní komisi, nebo podat trestní oznámení nikoliv na neznámého pachatele, ale na předsedu polské vlády pana Belku přinejmenším za podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv ve stadiu přípravy.

Pane předsedo vlády, máte jedinečnou šanci. Pokud takovéto trestní oznámení podáte, budu to považovat za vaše vyvinění z důvodného podezření, že vy, vaši lidé manipulovali kolem privatizace Unipetrolu takovým způsobem, že byli poškozeni menšinoví akcionáři této společnosti. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Myslím si, že se nepotřebuji naprosto z ničeho vyviňovat. Znovu opakuji to - a nemáte jediný důkaz ničeho jiného - že jsem s panem Hollmannem na toto téma ani na jiné téma, které bylo v souvislosti s PKN Orlen, nejednal nikdy předtím ani potom. To, jak rozhodla Komise pro cenné papíry, předpokládám, že je věc jejího posouzení a jejího rozhodnutí. Je jednoduché tyto věci ověřit. Myslím si, že je to možné i třeba přes hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Skutečně v té věci nemohu udělat nic víc, nic míň a také jsem v tom nic nedělal. Odmítám vaše obvinění z prokazatelného poškození českých akcionářů. Chápu, že by se vám to hodilo. Neudělal jsem v tom vůbec nic. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana místopředsedy, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo vlády, uváděl jsem onu časovou souslednost. Podle mého názoru otázka zní: Proč se bojíte? Pokud je to skutečně pravdivý zápis z onoho jednání, potom jsem bytostně přesvědčen, že vaší povinností, abyste se vy sám a vaši lidé zbavili podezření, je podat trestní oznámení na předsedu polské vlády pana Belku, a to z důvodu důvodného podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv ve stadiu přípravy.

Máte ještě jednu možnost, pane předsedo vlády, a kolegové a kolegyně ze sociální demokracie, a kolegyně a kolegové z Komunistické strany Čech a Moravy, kteří jste podpořili sociální demokraty při hlasování. Podpořte návrh Občanské demokratické strany na zřízení vyšetřovací komise k této věci, přinejmenším vyšetřovací komise, která by se zabývala stanovením ceny akcií pro menšinové akcionáře a jejího schválení. Jen tak máte šanci se z toho vyvinit. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Myslím, že toto jsou myšlenkové konstrukce. Znovu opakuji, že se nepotřebuji z ničeho vyviňovat. To, jestli někdo napíše záznam z jednání, a nebyl to Marek Belka, ale byl to český velvyslanec v Polsku, tak to je jeho věc. To, co tam napsal - nic jsem v této věci nedělal. Postupoval jsem lege artis. Myslím si, že pokud si dáte práci, obrátíte se na předsedu Komise pro cenné papíry, tak zjistíte, že do práce Komise pro cenné papíry jsem já nezasahoval. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, čas určený pro interpelace na předsedu vlády uplynul. Nyní je správný čas 15.15 hodin. Budeme pokračovat v bodu ústních interpelací na členy vlády.

Jako první byl vylosován pan poslanec Petr Krill, který bude interpelovat ministra zemědělství pana Petra Zgarbu. Připraví se pan poslanec Jiří Bílý, který vystoupí s interpelací na ministra vnitra pana Františka Bublana. Nyní má slovo pan poslanec Petr Krill.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo, paní předsedající. Pan ministr se omlouval. Domluvili jsme se, že načtu tuto interpelaci a další jednání bude potom pokračovat.

Vážený pane ministře, takřka před rokem jsem interpeloval tehdejšího ministra zemědělství Ing. Palase ve věci podivného a necitlivého uzavření hotelu Diana v lázních Velké Losiny, který byl a je ve vlastnictví Lesů České republiky, a. s. Byla dána výpověď úspěšnému provozovateli hotelu, který hotel byl nucen opustit a vyklidit vnitřní zařízení v částce asi 20 milionů, kterým sám hotel vybavil. Tím byla hodnota hotelu výrazně znehodnocena. Nebudu znovu opakovat kritiku, které jsem podrobil rozhodnutí a postup Lesů České republiky v minulé interpelaci a na základě které pan ministr přislíbil urychlené řešení v zájmu zachování služeb v tomto regionu.

K dnešní interpelaci mě pak vede jen holá neutěšená realita, která je následující. Hotel je nefunkční, chátrá, ztratil klientelu, snížil se turistický potenciál v regionu, zvýšila se nezaměstnanost, nic se neděje. V důsledku těchto skutečností musím panu ministrovi položit následující otázky.

1. Jak je hodnoceno Lesy České republiky a ministerstvem naplnění záměru uzavřít hotel Diana?

2. Jaká je výše zisku nebo ztrát, které vznikly od uzavření hotelu? Kdo ponese odpovědnost za ztráty?

3. Jaký je harmonogram řešení této neutěšené situace?

4. Bude při prodeji hotelu zachována podmínka provozování hotelové činnosti?

5. Nepotvrzuje současný stav původní podezření, že znehodnocením se sníží prodejní cena hotelu pro určitého zájemce?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Jiří Bílý, a to s interpelací na ministra vnitra pana Františka Bublana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážená paní místopředsedkyně, vážení ministři - pan ministr už poslouchá. Vážený pane ministře, již asi před měsícem jsem se na vás obrátil se záležitostí prodeje uprchlického tábora v Nýrsku, okres Klatovy. Vy jste na to odpověděl, ale já bych se chtěl zeptat jinak, protože jste případ převzal po vašem předchůdci Stanislavu Grossovi.

Před třemi lety mě ředitelství policie Plzeň oslovilo, abych jim pomohl přesvědčit městské zastupitelstvo Nýrsko, aby si vzalo pod svá křídla uprchlický tábor, že by jim byl převeden zadarmo. Trvalo to celkem rok, než jsem přesvědčil zastupitelstvo. Udělali projekty, zainvestovali peníze do projektů. Když již měl proběhnout převod, tak pan ministr Gross rozhodl, že se tento objekt prodá za cca 86 milionů městu. Město na to reagovalo, že nebude kupovat, že to chce převést tak, jako se převáděl jiný majetek pro obce. Mezitím byl udělán nový odhad, který byl za 53 až 56 milionů. Bylo to dáno realitní kanceláři, která toto nabízí různým subjektům. Připadá mi to trochu podivné, že městu se to nabídne za 86, nejdříve to bylo zadarmo, a potom za 56 jiným subjektům.

Upozorňoval jsem vás na to, že město udělalo na tyto pozemky blokaci, takže pravděpodobně to dopadne tak, že žádný investor do toho nepůjde, protože tam vlastně nebude moci nic dělat bez souhlasu města. Myslím si, že by bylo správné jednání dotáhnout tak, jak bylo začato, to znamená, že to bylo navrženo městu a město by to mělo dostat. Připomíná mi to strašně kauzu Vojenské nemocnice Plzeň, kde také bylo jednáno s krajem, a přesto se potom udělal převod na stát.

Kdybyste mi na to mohl odpovědět a dodržet to, co bylo rozjednáno před třemi lety. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP