Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, zahajuji naše dnešní odpolední jednání. Bodem, jako ve čtvrtek pravidelně, který budeme projednávat, jsou

 

42.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, na ostatní členy vlády pak od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Miroslavu Benešovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Jiřího Paroubka. Připraví se pan poslanec Josef Janeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane premiére, dámy a pánové, ohledně celé té kauzy, kterou někteří z nás si označili "pět na stůl v českých", tak panuje spoustu povídání. Myslím si, že pan předseda Paroubek už se mohl přesvědčit, že nepatřím mezi ty, kteří mávají prázdnými slovy, prázdnými gesty, a že se vždy pokouším, slovníkem jednodušším, "vyfutrovat" svá tvrzení pokud možno nějakými jasnými dokumenty, jasnými doklady. Koneckonců jsem o tom mohl přesvědčit pana předsedu Paroubka, když jsem se jej dotazoval na ceny elektrické energie, kdy on velmi razantně cosi tvrdil, já jsem mu byl schopen zdokladovat, že se ve svých výrocích mýlil.

Nyní dovolte, abych k tomu procesu, který někdo z nás nazývá standardní metoda privatizace, učinil jednu zásadní poznámku.

Když poslanec Martin Říman se ptal na propojení mezi šéfem Kanceláře předsedy vlády a Komisí pro cenné papíry, bylo razantním způsobem odpovězeno, že žádné propojení není. Pan předseda Paroubek ocitoval ze záznamu z jednání u předsedy vlády Marka Belky. Jednání u předsedy vlády se uskutečnilo 23. srpna. 26. srpna Komise cenných papírů schválila cenu ve výši 139 Kč, zatímco na burze v tu dobu byla cena 200 Kč. A je zajímavé, že v tu dobu natáčí televize Nova šéfa Kanceláře předsedy vlády.

Pane předsedo, tak jak zní záznam z jednání u předsedy vlády, je evidentní, že nebylo o ničem jiném než o ovlivňování české strany, že nebylo o ničem jiném než o nátlaku na Komisi cenných papírů. A dovolte ocitovat jednu větu: Proto je klíčové též ovlivnit Komisi cenných papírů, aby přijala rozhodnutí v termínu 24. 8. 2005.

Je toto z autentického záznamu z jednání u předsedy vlády Marka Belky? Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády České republiky pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, já musím říci, že tehdy ve svých výrocích o elektrické energii - to říkám pro pořádek - jste neměl zcela pravdu.

Pokud jde o záznam z jednání, je pravdou, že polská strana požadovala to, aby česká strana vstoupila do jednání s Komisí s cennými papíry. Já jsem tak neučinil. Neučinil jsem tak. Je to naprosto prokazatelné, můžete se kdykoliv kohokoliv zeptat, neovlivnil jsem vůbec nic. A upřímně řečeno, byl jsem rád, že Komise pro cenné papíry toho 24. 8., jak jste se zmínil, rozhodla tak, jak rozhodla, protože pokud by nerozhodla, měl by český stát velké problémy. Nevím, jestli byste se z nich radoval.

Já bych tady chtěl učinit jedno prohlášení. Včera jsem dostal zprávu našich zpravodajských služeb. Nabízím ústavním činitelům zvoleným za Občanskou demokratickou stranu, ať je to pan Přemysl Sobotka nebo prezident republiky nebo místopředsedové Poslanecké sněmovny, aby se s touto zprávou, která je velmi podrobná, v nejbližších dnech seznámili. Snad neporuším žádný zákon této země, když jim tuto zprávu dám k dispozici.

Podle mého názoru, tak jak já vnímám tu zprávu, se jedná o klientelistické zasahování do politiky jednou naší podnikatelskou skupinou a zřejmě jednou zahraniční. Informace Janek Kroupa podle této zprávy převzal právě od představitele jedné podnikatelské skupiny. V té zprávě je uvedeno i jméno. A podle zprávy pan Spyra má pevné vazby na tuto podnikatelskou skupinu. A jaké je pozadí? Snaha této podnikatelské skupiny přes útok na předsedu sociální demokracie Stanislava Grosse, u něhož je dlouhodobě vytvářen obraz jeho spolupráce s konkurenční skupinou, o to, bojovat s touto konkurenční podnikatelskou skupinou o vliv. Myslím si, že to tady ještě v polistopadovém období nebylo, aby byl takovýto pokus o zasahování do politiky podnikatelskou skupinou.

Požádal jsem proto v této souvislosti šéfy zpravodajských služeb o schůzku, kde je požádám o to, abych jim připomněl, že jejich úkolem je chránit ústavní pořádek této země. Vím, že Stanislav Gross není ústavní činitel. To zřejmě také rozhodlo o tom, co bude směrem hlavního útoku. Je však předsedou největší vládní strany.

A pokud jde o tu nejmenovanou polskou firmu, ta je se svými hospodářskými zájmy v konjunkci se zájmy zmíněné české podnikatelské skupiny, která celou věc zosnovala. 18. srpna se ve Varšavě představitelé obou firem také sešli. A jaká je motivace u té polské firmy? No prostě nechtějí naplnit smlouvy uzavřené s Agrofertem.

Já jsem zdůraznil už při projednávání zde, že není úkolem české vlády, českého státu se plést do věcí mezi dvěma soukromými subjekty. Myslím si, že je to pouze jejich věc, jestli jeden subjekt má pocit, že uzavřel smlouvy, které s ohledem na hospodářský vývoj se mu dnes ukazují jinak výhodné než před dvěma lety.

Jinak si myslím, že tyto dvě firmy využily konfrontační atmosféry kolem polských voleb a prostřednictvím zástupného politického cíle se snaží vybojovat své ekonomické zájmy. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana poslance Miroslava Beneše, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP