Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Milé paní kolegyně, vážení páni kolegové, jsem rád, že vám mohu popřát hezké dobré ráno. Zahajuji třetí jednací den 47. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili hlasovacími kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Martin Říman má opět náhradní kartu číslo 1, tuším, že včera tomu bylo také tak, pokud si dobře pamatuji, a pan poslanec Milan Ekert má náhradní kartu číslo 8. Další náhradní karty zatím nejsou.

Nyní přečtu ty, kteří se omluvili z dnešního jednání. Jsou to paní poslankyně Čurdová, paní poslankyně Parkanová, paní poslankyně Vojtilová a pan poslanec Mencl a z vlády se omlouvají páni ministři Ambrozek, Kühnl, Martínek, Němec, Svoboda a Urban, z dopoledního jednání.

Budeme pokračovat projednáváním dalších bodů ve schváleném pořadí a budou to body z bloku prvních čtení.

Připomínám, že dnes, ve čtvrtek, je třeba nejpozději do 11.00 hodin podat přihlášky k ústním interpelacím, v 11.30 proběhne slosování. Ještě bych vás chtěl upozornit, že bod 43 schváleného pořadu nebyl naplněn, protože nebyly předloženy žádné písemné interpelace.

V tuto chvíli se hlásí tři poslanci - páni poslanci František Koníček, Michal Kraus a Jaromír Schling. Vystoupí v tomto pořadí.

 

Poslanec František Koníček: Dobré ráno. Vážení kolegové, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na změnu programu dnešního jednání, a sice za předpokladu, že pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí tady bude, aby body 32 a 33 byly přeřazeny jako první dva body dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o tisky 1102 a 1103. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ten předpoklad se ovšem musíte pokusit zajistit vy, aby tady pan ministr byl, na to jsem já krátký.

Nyní v tuto chvíli pan poslanec Jaromír Schling, pak pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych také navrhnout přeřazení jednoho bodu. Vzhledem k tomu, co řekl předřečník, navrhuji přeřadit bod č. 28, tisk 984, jako třetí bod dnešního jednání, a to z toho důvodu, že tento poslanecký návrh by měl být, domnívám se, projednáván za přítomnosti ministra dopravy, kterého se tento návrh zákona týká, a pan ministr Šimonovský nebude už zítra přítomen vzhledem k tomu, že odcestuje na zahraniční cestu. Takže po dohodě s ním i po dohodě s dalšími kolegy navrhuji zařazení tohoto bodu jako třetí bod dnes dopoledne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pro případ, že budou přijaty návrhy pana poslance Františka Koníčka. Pokud ne, tak jako první bod, tak tomu mám rozumět? (Souhlas.) Děkuji.

Pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Děkuji, pane místopředsedo. Já mám také jeden návrh, který by měl mírně modifikovat náš program. Konkrétně bod č. 27, kterým je vládní návrh zákona o investičních pobídkách podle tisku 1050, doporučuji zařadit jako čtvrtý bod zítra, v pátek 23. září, tedy po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Jsou nějaké další návrhy? Pan poslanec František Koníček, prosím.

 

Poslanec František Koníček: Děkuji. Já se omlouvám, pane předsedající. Pokusil jsem se zajistit účast pana ministra Škromacha a vzhledem k tomu, že je situace taková, že pan ministr bude asi během osmi deseti minut, poprosil bych, aby přeřazení bodů 32 a 33, tisky 1102 a 1103, bylo jako body dva a tři dnešního jednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, ale pak se musíme dohodnout s panem poslancem Schlingem, jestli chce, aby se ten bod projednával jako první, nebo jako čtvrtý. Já tady pana ministra Šimonovského v tuto chvíli také nevidím. Jde tedy o to, abychom se nedostali do nějakých problémů.

Jinak bychom měli projednávat bod 27, což je vládní návrh zákona o investičních pobídkách, ale ten budeme vlastně přeřazovat, takže by měl být jako první bod návrh poslanců Jaromíra Schlinga, Hany Orgoníkové a dalších tak jako tak, jak zde mám pořadí. (Debata mezi navrhovateli změn pořadí bodů.)

Dámy a pánové, doporučuji trošku přehodit hlasování, abychom se dostali do logiky. Čili nejprve budeme hlasovat o přeřazení bodu 27, který by byl jinak na řadě v tuto chvíli, na zítřek, a projednáme ho s vaším souhlasem jako čtvrtý bod.

Jste připraveni hlasovat o této věci? Ano.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 62. Kdo je pro to, aby bod č. 27 byl projednán zítra jako čtvrtý bod, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 121 přítomných bylo 77 pro, 5 proti, takže tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP