Stenografický zápis 47. schůze, 21. září 2005


(Jednání zahájeno v 9.05 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Koudelka


3. Informace vlády o průběhu privatizace Unipetrolu

Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Petr Nečas
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jaromír Schling
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Miloslav Kučera
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Václav Exner


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 833/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec František Vnouček
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Kala
Senátorka Soňa Paukrtová
Poslanec Karel Vymětal
Senátorka Soňa Paukrtová
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský


6. Návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/4/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Jaroslav Kubera


7. Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/4/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR František Bublan
Senátor Jaroslav Kubera


12. Vládní návrh zákona, kterým se do konce roku 2007 stanoví výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, poslancům Evropského parlamentu a státním zástupcům, a kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Václavek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 957/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Eduard Vávra
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Martin Říman


40. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


40. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Hojda


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1004/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jiří Hanuš


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 946/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Antonín Sýkora
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Říman
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Říman
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Pavel Kováčik


24. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 945/ - druhé čtení

Senátorka Jitka Seitlová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jozef Kubinyi
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslankyně Jana Hamplová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Zdeněk Koudelka
Senátorka Jitka Seitlová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 951/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 846/4/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Ladislav Skopal
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Karel Vymětal
Senátor Pavel Eybert


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Zdeněk Koudelka


15. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Mládek


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


15. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení

Poslanec Václav Exner
Poslanec František Beneš
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka


15. Vládní návrh zákona o provádění mezinárodních sankcí /sněmovní tisk 1007/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 930/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 991/ - druhé čtení

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Novotný


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Lucie Talmanová


22. Vládní návrh zákona o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Ludvík Hovorka


23. Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 921/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Tomáš Kvapil
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Michal Hašek


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. /sněmovní tisk 948/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Krajíček


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1001/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Grospič
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP