Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)
(pokračuje Bublan)

Celá ta záležitost začala v roce 2002, kdy agenti polské tajné služby UOP zatkli předsedu společnosti PKN Orlen pro podezření z toho, že poškodil polský stát, protože Polsko má asi 38 % v této společnosti jako polský stát. Šlo o to, že tehdy PKN Orlen udělalo určitou smlouvu s jednou společností na dodávku ruské ropy a přeplatilo tuto dodávku, a to dost citelně, takže polský stát se cítil poškozen, protože tam má těch svých 38 %. A od toho se to všechno začalo odvíjet. Potom se tam na to založila ta parlamentní komise, která to prošetřovala, a skutečně když nastane takovéto vyšetřování společnosti, tak se potom vyšetřuje úplně všechno. Jak jsme zde slyšeli, spis má asi 900 stran a to, co se tam týká Unipetrolu, to je úplně nepatrná část. Stejně tak bychom tam našli i další společnosti, které obchodovaly nebo mají nějakou vazbu na PKN Orlen, a i tam by mohlo docházet k tomu, že by se z toho mohly vytvářet nějaké spekulace apod. To je můj pohled na tuto věc.

Samozřejmě se to všechno stalo v době předvolení. Víme, kdo za tím stál. Je to ta konzervativní část politického spektra Polska, Liga polských rodin apod., kteří využili této situace a stala se z toho politická kauza. Proto třeba i mé stanovisko k tomu, zda by tato Sněmovna měla vytvořit vyšetřovací komisi, je negativní, protože bych očekával úplně stejný vývoj: zase by se z toho stalo politikum. A je potřeba se na to podívat skutečně věcně, samozřejmě to prošetřit, ale v tom věcném pohledu se oprostit od toho, jestli ten člověk stojí na této straně, nebo někde jinde, ale hledat skutečně, co se stalo.

Stalo se to, že nastaly určité nejasnosti, disproporce, ale je to především boj mezi těmito subjekty.Do toho současného dění, které už má polohu zpochybňování odprodeje pěti dceřiných firem Unipetrolu zpět panu Andreji Babišovi, tak to už je věc vyloženě těch menšinových akcionářů. V PKN Orlen mají akcie třeba i některé ruské společnosti, jejich vliv je tam silně cítit, ony na tom mají také svůj zájem. A o tom to je. Příliš bych to s politikou nebo dnešním politickým spektrem nechtěl spojovat.

Nicméně policie šetří samozřejmě kauzu pana Doležela. Nevím, jestli se k tomu dá toto připojit. Možná si to vezme jako zvláštní případ, který bude posuzován z jiného pohledu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan místopředseda má slovo ke své doplňující otázce.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Já jen doufám, že neplatí slovo "možná". Já věřím, že policie se bude tímto podnětem zabývat, neboť skutečně jde o zhruba 100 tisíc občanů České republiky, kteří byli následně poškozeni.

Nicméně zůstaňme v České republice. Vy jste řekl, pane ministře, že pan Doležel je vyšetřován. Velmi by mě zajímalo, jak probíhá vyšetřování zejména v tomto období, kdy hrozí, že pan Doležel může ovlivňovat svědky, kudy bude chodit. A velmi by mne zajímalo, jakým způsobem policie a státní zastupitelství, ale zejména policie, měří stejným metrem a zda navrhne na pana Doležela uvalení koluzní vazby, aby nehrozilo nebezpečí, že bude ovlivňovat svědky.

Já na vás apeluji, abyste používal stejné argumenty, aby policie činila stejné kroky, jestli chcete být věrohodný, jak činila v kauze Kořistka.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším interpelujícím je pan poslanec Miroslav… Pan ministr, já se omlouvám, má právo reagovat na doplňující otázku.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Ještě jsme si to neotočili a třeba si to ani neotočíme, takže poslední slovo musím mít zatím já.

Já jsem se samozřejmě trochu poučil z kauzy Kořistka, protože v té době jsem byl ministrem asi měsíc a snažil jsem se do toho vkročit takovou velkou silou, zvláště do oblasti korupce. Samozřejmě se to otočilo proti mně. Teď mohu říci jen tolik, že samozřejmě ten případ sleduji, ale nechci do něj žádným způsobem zasahovat. Mohu vás ubezpečit, že policie postupuje se vší důsledností a důkladností. Celý případ je samozřejmě řízen státním zástupcem a já si nehodlám získávat nějaké dílčí informace nebo to nějak ovlivňovat. Ale věřím tomu, že ten případ je trochu monitorován veřejností a že určitě nezapadne v nějaký nulový výsledek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy skutečně má slovo ke své interpelaci pan poslanec Miroslav Beneš. Připraví se paní poslankyně Alena Páralová se svojí interpelací na ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vím, že pan ministr je omluven, byl jsem o tom informován až odpoledne, a že je na služební cestě v Číně. Doufám, že si dobře vyslechne, co znamená podepsání Kjótského protokolu námi všemi, zatímco čínskou stranou ne, a že ji třeba přesvědčí k podepsání Kjótského protokolu. Ale to není tak podstatné.

Musím se přiznat, že jsem velmi rád, že debata o Šumavě, alespoň u nás v jižních Čechách, se konečně dostala z iracionální podoby. Ten, kdo má jiný názor na správu toho velkého území národního parku, to znamená, že nesouhlasí s některými experimentátorskými postupy, už není skandalizován a už není plísněn v novinách. Proto bych chtěl poprosit pana ministra - protože mi bude dávat písemnou odpověď - také o písemnou odpověď, kterou očekávám, že dostanu až poté, co proběhne jednání hejtmanů, a chtěl bych jej požádat a doufám, že bude akceptovat názory šumavských obcí, názory těch lidí, kteří v daném území žijí, názory těch, kteří nechtějí žit ve skanzenu, kteří chtějí žít nikoli za železnou oponou, jak žili nedávno, ale za stále více narůstající a vyrůstající zelenou oponou, aby tyto názory vyslyšel a aby se přidal k šumavským starostům, kteří chtějí Šumavu zelenou, nikoli Šumavu rozhodnutím administrátorů tvořenou suchými, částečně padajícími stromy, která bude zničena na nejbližších několik desítek let.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Alena Páralová se svojí interpelací na místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Zdeňka Škromacha. Připraví se pan poslanec Marek Benda, který bude interpelovat ministra vnitra pana Františka Bublana.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, můj dotaz se týká čerpání Evropského sociálního fondu. Je mi známo, že se čerpá z různých opatření, např. se dobře čerpá z opatření s číslem 1.1, což je rozšíření aktivní politiky zaměstnanosti, stejně tak z opatření 4.1, což je zvýšení konkurenceschopnosti firem. Projekty na čerpání finančních prostředků vypracovávají kraje a úřady práce, ale bohužel není mi známo, jaký je stav přípravy projektů pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v opatření 1.2, který se zabývá zlepšením kvality služeb zaměstnanosti.

Má otázka tedy zní, jaké projekty byly předloženy a v jakém stadiu rozpracovanosti se nacházejí, kolik finančních prostředků budeme z opatření 1.2 čerpat v letošním roce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP