Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážená paní místopředsedkyně, to, co tady říkáte, je nechutná insinuace. Já znova opakuju, že pověření pana Doležela spočívalo jenom v tom, co jsem četl. To, co chtěla polská strana, to je sice hezké, že to chtěla, ale upřímně řečeno v technických možnostech české strany, tj. české vlády, toto nebylo. Pan Doležel nebyl v tom pověřen, já jsem v tom vůbec nejednal. Opakuji to, co jsem řekl. Nejednal jsem s nikým z Komise pro cenné papíry. Pokud máte důkaz něčeho jiného, dejte ho na stůl.

Máte ten důkaz? Prosím. (Tleskají poslanci ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se paní místopředsedkyně, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tímto důkazem je dokument, který mám v ruce, který potvrzuje časovou souslednost kroků, které se v této věci odehrály, tj. návštěva vašeho vyslance v Polsku, jednání vaším jménem, rozhodnutí Komise pro cenné papíry a odkup za 139 korun.

Vysvětlete mi, pane premiére, onu časovou souslednost a vysvětlete mi, jak je možné, že tedy za tuto cenu byli okradeni občané České republiky. (Potlesk z lavic ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Já bych byl rád, kdybyste mi ukázala tu cenu v tom záznamu, která tady je. Pojďte mi to ukázat. Pojďte mi ukázat tu cenu, paní místopředsedkyně. (Šum a hlasy v sále.) Ta cena neexistuje. Ta cena v tomto záznamu není. Já znova říkám -

(Místopředsedkyně Němcová přichází s papírem v ruce a mimo mikrofon: Druhá cenová nabídka...)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Trochu se vymykáme obvyklým zvyklostem při projednávání interpelací.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Podívejte... Dobře, ale…

Já vám znova říkám, že jsem s Komisí pro cenné papíry nejednal. To vám musí stačí. Pokud jsem nejednal s Komisí pro cenné papíry, jako že jsem nejednal. Jestli si myslíte, že v této zemi může premiér ovlivnit všechno, tak se velice mýlíte. Prosím, zeptejte se pana předsedy Komise pro cenné papíry. (Tleská ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Pavel Hrnčíř a připraví se pan poslanec Josef Kochan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo Paroubku, vážené dámy a pánové, jsem rád, že jste akceptoval, že o této ceně jednáno bylo, že časová souslednost byla a že i o ceně se na tomto jednání jednalo.

Já se pokusím nasměrovat vaši pozornost teď někam jinam.

Každá doba má své symboly a dnes se symbolem korupce stala právě ta nezapomenutelná a památná věta "pět na stole českých". Pronesl ji váš ředitel sekretariátu na Úřadu vlády Zdeněk Doležel směrem k polskému lobbistovi Jacku Spyrovi právě v souvislosti s privatizací Unipetrolu. Každý ví, co ta věta znamená.

Jak je možné, že se takový člověk vůbec dostal na Úřad vlády? Jak je možné, že byl pověřován citlivými úkoly a byl dokonce vysílán za nejvyššími ústavními činiteli Polska právě v kauze Unipetrol, tak jak to tady říkala místopředsedkyně Němcová? Vždyť bylo dobře známo, že Zdeněk Doležel byl v roce 2000 za zjištěnou zpronevěru 300 000 korun na hodinu propuštěn z funkce ředitele Kulturního domu ve Valašském Meziříčí! Za normálních okolností by se takovýto člověk již nikdy a nikde neuplatnil ve státní správě. Ale opak se stal pravdou. (Poznámky z levé části sálu.) Byl to významný straník, člen předsednictva ČSSD, kandidoval do Evropského parlamentu, stal se ředitelem personálního odboru Ministerstva vnitra a následně ještě povýšil na ředitele sekretariátu Úřadu vlády.

Vážený pane předsedo Paroubku, pro koho tento agent "pět na stole českých" pracoval? Kdo ho řídil? Kdo nese zodpovědnost za způsobenou mezinárodní ostudu a ztrátu prestiže České republiky? (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Tak především bych chtěl říci, že mezinárodní ostudu z toho děláte jenom vy, nic jiného.

Dále bych chtěl říci, že pan Doležel nebyl odsouzen. To, co tady říkáte, tak prostě to jsou možná fakta, možná domněnky, já nevím. Já jsem pana Doležela převzal. Poté, co zklamal moji důvěru, já jsem tady několikanásobně řekl, proč tomu tak bylo, tak jsem jej propustil.

Chtěl bych říci ještě k vašemu vyjádření, že časová souslednost něčeho vůbec nic nedokazuje. Já znova opakuji, na Komisi pro cenné papíry jsem nejednal. Byl jsem rád, že Komise pro cenné papíry rozhodla, to nepopírám, protože velmi pravděpodobně aspoň v tom zápise vidíte, že pokud by komise nerozhodla, mělo by to velmi neblahé dopady pro český stát. Možná že byste z nich měl radost a možná potom, že by skutečně došlo k těm mezinárodním fatálním důsledkům. Ale takhle k nim nedošlo. Komise pro cenné papíry bez mého ovlivňování rozhodla velmi správně.

No a pokud mluvíte o tom, co říkal pan Doležel. Víte, ono je potřeba to poslouchat. Pan Doležel řekl "pět" a ten člověk jménem Spyra řekl "českých". Já nevím, co z toho vyvozujete. Já z toho nevyvozuju nic a nechávám to na Policii České republiky, aby vyvodila.

Jen tak mimochodem, ta návštěva byla 23. 8. a rozhodlo se na té komisi 24. 8. Jestli si myslíte, že by někdo dokázal urychlit proces na státní instituci, jako je Komise pro cenné papíry, nebo na instituci, jako je Komise pro cenné papíry, no tak já bych takový optimista nebyl. Myslím, že právě tato instituce je naprosto nezávislá. A její nezávislost respektuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády a ptám se pana poslance Pavla Hrnčíře, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane premiére, jste pravděpodobně jediný člověk v České republice, který neví, co, když se na tajné schůzce řekne "pět na stole českých", znamená. Můžu vás ujistit, že většina lidí v tomto státě ví, o co v této nahrávce, která byla předmětem televizního vysílání, přesně šlo.

Moje otázka nicméně zněla, jestli opravdu znalost v oboru pletichy a korupce byla jedinou kvalifikací tohoto člověka, který byl pověřován tak citlivými úkoly. A na tuto otázku jste mi neodpověděl a vaše tvrzení působila značně nejistě.

Já vám tutu otázku znovu pokládám a dávám tedy ještě další. Když se tyto okolnosti mohly prošetřit, proč jste tedy nesouhlasili se zřízením vyšetřovací komise, která by tyto věci mohla ozřejmit tak, jak je ozřejmila i v Polské republice? (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má předseda vlády pan Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Pane poslanče, pokud si myslíte, že byly někde nebo někdo dělal pletichy, pan Doležel nebo někdo jiný, podejte trestní oznámení, jako jsem jej podal na pana Doležela já. To je nejlepší cesta. Já si myslím, že tohleto nemůže nahradit žádná vyšetřovací komise Sněmovny nebo kohokoliv jiného. To musí dělat opravdoví odborníci v té linii policie, státní zastupitelství, soudy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. S další interpelací vystoupí pan poslanec Jozef Kochan a připraví se pan poslanec Martin Říman. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, vážení hosté.

Vážený pane předsedo vlády, vaše odpovědi jsou skutečně moc nepřesvědčivé, nejisté a já věřím, že až budete odpovídat na moje otázky, že mě dokážete přesvědčit. V kauze Unipetrol zaznělo mnoho různých otázek. Já mám dvě, které s kauzou souvisí, neboť jí předcházejí.

Vážený pane předsedo vlády Paroubku, mohl byste sdělit Poslanecké sněmovny, proč při první privatizaci Unipetrolu, kterou vyhrála firma pana Andreje Babiše a který později od této smlouvy ustoupil, nebyla mu Fondem národního majetku udělena smluvní pokuta ve výši více než 200 milionů korun?

***
Přihlásit/registrovat se do ISP