Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Stavební úřad mu sdělil, že není žádných námitek, aby byly tyto pozemky převedeny jako náhradní restituce restituentům.

Určitě můžeme debatovat o tom, do jaké míry stavební úřad respektoval územní plán, který se v té době projednával ve veřejných slyšeních. Jistě všichni, kteří se zajímali o výstavbu na letišti, měli informace, že se v brzké době bude stabilizovat územní plán zejména v obci Hostivice - tam došlo k výdeji pozemku - a mohli tyto informace využít. Proto se kritika poněkud míjí, protože Pozemkový fond, jak jsem řekl, s největší pravděpodobností neudělal nic nezákonného. Obrátil se na státní orgány, které má předepsány obeslat, a ty mu odpověděly, že v tom území žádný zájem není a stát nic takového nepřipravuje.

Letiště Praha se obrátilo už v roce 2003 na Pozemkový fond, protože v katastru nemovitostí byly všechny tyto pozemky vedeny pod státem, pod Pozemkovým fondem, a obrátilo se s žádostí o výdej těchto pozemků. V roce 2004 jsme se dověděli, že některé pozemky jsou již vydány. Zbytek pozemků je už převeden a musíme čelit také soudním žalobám proti náhradním restituentům, kteří měli zájem, a očividně spekulativní, protože tyto pozemky rozhodně nebyly určeny k zemědělské výrobě. Čelíme těmto soudním atakům dosud.

Proč široký úvod? To, co vidím na zákonu, který je předložen Poslanecké sněmovně k projednání, jako největší pozitivum, je boj o čas. Boj o čas, který stát prohrává se spekulanty, kteří velmi hrubým způsobem narušují přípravu, a to tak, že skupují pozemky skutečně ve velkém. Jsou tam nasazeny realitní kanceláře, investiční společnosti, které získaly kontrolu zhruba nad 25% celého území.

Otázka, proč tomu tak je, když stávající stavební zákon umožňuje vyvlastnění za vyhláškovou cenu, to znamená, že všechny tyto spekulující společnosti přijdou vlastně zkrátka, protože jednou v budoucnu stát prosadí svůj zájem a ty pozemky bude vykupovat za vyhláškové ceny. Spekulativní atak je proto, že náš stavební zákon neumožňuje rychlé vyřešení tohoto problému. Zde se hraje o čas a tito spekulanti dobře vědí, že každý rok, který bude prodlením ve výstavbě této vzletové přistávací dráhy, bude vyvolávat podstatné napětí jak v Praze, kde 150 tisíc obyvatel je ohroženo přímo hlukovými dopady ze vzrůstající intenzity dopravy na letiště Praha, tak samozřejmě je také jasné, že stát bude pod obrovským tlakem těch, kteří chtějí do Prahy cestovat a kteří se nemohou dostat právě proto, že letiště má nízkou kapacitu. Tento problém bude brzy problémem politickým a bude rozhodovat o tom, zda vláda, která bude schopna reagovat na tyto požadavky, bude vláda úspěšná, nebo neúspěšná. Proto také tyto firmy mají také dobrý podnikatelský záměr, protože kalkulace je pro ně správná.

Nyní je možnost tímto zákonem tuto spekulativní činnost omezit a spekulantům v tomto případě říci, že vsadili na nesprávnou kalkulaci. Tento zákon umožňuje, aby na rozdíl od zákona stávajícího lidé dostali za své pozemky cenu obvyklou. Současný zákon umožňuje pouze získat při vyvlastňování cenu vyhláškovou podle Ministerstva financí. Takže normální vlastníci na tom budou dobře. Nebudou na tom dobře ti, kteří pozemky přeplatili v naději, že donutí stát k tomu, aby pod časovou tísní tyto pozemky vykupoval za spekulativní ceny.

Proto přes všechny nedostatky, o kterých hovořil i pan předkladatel, které vytýkala vláda této předloze, doporučuji, abyste propustili tento návrh do druhého čtení, kde je možné podrobně rozebrat tyto nedostatky a pokusit se o nápravu. Ne všechny procesní lhůty, které zákon stanovuje, je potřeba zkracovat. Je však potřeba je časově omezit tak, aby dosavadní praxe, kdy správní úřady nedodržují lhůty a dovolání se k správnímu soudu je časově velmi náročné, byla alespoň v tomto případě omezena. Věřím, že nový stavební řád, který se připravuje, již tuto praxi odsune do minulosti. Ale to je všechno před námi, všechno je na dlouhý čas.

Proto si vás dovoluji, vážené dámy a vážení pánové, požádat, abyste tento zákon propustili do druhého čtení, kde je možné připomínky, o kterých jsem hovořil a o kterých hovořili i někteří z vás, opravit a zabránit tak ohrožení veřejného zájmu státu při výstavbě nové vzletové přistávací dráhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády Milanu Šimonovskému. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Laštůvka.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych říci, že slova pana ministra mě velmi uklidnila, protože jsem pochopil, že je to zákon, který má zamezit také spekulacím s pozemky. Velmi mě uklidnil tím, že v podstatě na pozemkovém úřadu se nic zvláštního nestalo, jen jsme vydali nějaké pozemky, které bude stát zpětně nyní draze vykupovat.

Rád bych se jen zeptal, protože za vším hledejme člověka, zda by nestálo za to se podívat, kdo pozemky dostal, odkud je a jaký bude zásadní rozdíl mezi tím, co stát vydal zdarma nebo náhradou, a co za to zaplatí. Možná budeme překvapeni. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Laštůvkovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Kužvart a připraví se pan poslanec Schling.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych chtěl vyjádřit určitý údiv nad tím, že člen, nejen člen, ale dokonce místopředseda vlády, kdy máme na stole jako sněmovní tisk stanovisko vlády k návrhu zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy, kdy vláda vyjádřila svým hlasováním nesouhlas, zde doporučuje stanovisko o 180 stupňů opačné. Mně to přijde trochu nestandardní, ale budiž. Dějí se různé věci, zvykejme si na to.

Na úvod bych chtěl konstatovat, že s řadou svých předřečníků souhlasím. Napříč spektrem, ať už je to poslanec ze strany občanské demokratické, či poslanec ze strany sociálně demokratické, jmenovitě kolega Laštůvka.

To, co mě pochopitelně na této věci zajímá nejvíce, je záležitost vlivu na životní prostředí. Tak jako řada z vás, ne-li všichni, jsem dostával různé petice, dopisy městských částí, tu s dokumentací, že je nutno tuto vzletovou přistávací dráhu postavit, či naopak petice proti takovéto výstavbě. Je naprosto legitimní, aby se Poslanecká sněmovna zabývala fakty. Fakta v oblasti procedurální a právní tady byla podle mého soudu velmi kvalifikovaně přednesena několika předřečníky. Nebudu se tím zabývat. To, oč mi jde nejvíce, je pochopitelně stávající vliv na jednotlivé složky životního prostředí stávajícího letiště Ruzyně a to, co by bylo po výstavbě této nové vzletové přistávací dráhy.

Shodou okolností jsem byl počátkem tohoto roku požádán, abych byl oponentem jedné diplomové práce Vysoké školy chemicko-technologické, která se shodou okolností zabývala právě vlivem na životní prostředí komunikací právě shodou okolností v blízkosti Ruzyně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP