Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má pan ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já na to rád odpovím, protože se starostou města Nýrsko panem inženýrem Miloslavem Rubášem si dopisuji již několik měsíců.

Připomenu, že skutečně jde o objekt, který má ve vlastnictví Ministerstvo vnitra. Převzalo jej od pohraniční stráže, takže je to docela velký objekt. A je kupodivu v docela dobrém stavu na rozdíl od jiných podobných objektů, u kterých jsme rádi, že si je někdo bezúplatně převezme. V tomto případě se jedná o objekt, který je v užívání, který nepředpokládá nějaké velké investice a má velkou hodnotu. Ta hodnota byla vyčíslena nikoliv na 53 tisíc, na 53 milionů, ale na 82 346 000 korun. To je znalecký posudek. Cena 53 milionů je cena v místě obvyklá. To znamená cena, která přihlíží k lokalitě. Za takovou vysokou cenu by to prodáno být nemohlo.

Já jsem převzal tuto záležitost skutečně po svém předchůdci, který rozhodl, že nepůjde o bezúplatný převod, ale že se nemovitost nabídne případnému zájemci k odprodeji. Tato cesta byla zvolena, samozřejmě, ve smyslu zákona 174/2003 Sb., ale současně i s doporučením Ministerstva financí, abychom postupovali tímto způsobem, protože není možné vše nabízet zdarma. Pokud je možnost získat nějaké finance do státní pokladny, má se té možnosti využít. My jsme samozřejmě ochotni případnou cenu ještě snížit.

V tom jednání nastal trošku takový zádrhel nebo určité nedorozumění v tom, že zastupitelstvo města Nýrsko vydalo stavební uzávěru na tuto oblast, a tím vlastně znemožnilo to, aby se o ni zajímal někdo jiný, protože ten by jaksi nemohl překonat tuto uzávěru a nemohl by tam podnikat, nebo resp. s tím objektem nic udělat. Tak toto považuji za takový trošku nevhodný krok.

Nicméně my musíme postupovat skutečně podle zákona. To znamená, předali jsme tento odprodej realitní kanceláři, a pokud se nenajde jiný zájemce kromě města Nýrska, tak budeme jednat s městem Nýrsko a můžeme třeba jednat i o nějaké nižší ceně. Bezúplatný převod se mi ale zdá v tuto chvíli neekonomický a z hlediska státních financí i nevhodný.

Podle posledních informací, které jsem získal, snad nějaký zájemce projevil zájem o tuto nemovitost s tím, že by tam byl vybudován domov důchodců. Myslím si, že to by byla celkem i bohulibá činnost a i město Nýrsko by z toho mělo určitý prospěch. To je ale zatím neověřená informace. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet nadále.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se pana poslance Bílého, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane ministře, právě proto se přijal zákon č. 174 kvůli obcím, které opustila armáda. V tomto případě to byl uprchlický tábor. To znamená Ministerstvo vnitra. Znamená to, že odtud odešli lidé, kteří svým způsobem pomáhali ekonomickému rozvoji města. Právě proto se přijala stosedmdesátčtyřka, zákon 174, aby se toto kompenzovalo. Takže si myslím, že tam to bylo na správném místě.

Deset kilometrů vedle jsou Janovice, kde se převedly supermoderní kasárna v hodnotě 1 200 000 000 Kč bezúplatně. A tady se jedná o částku pro pětitisícové město, které si nemůže dovolit ze svého rozpočtu toto zaplatit. Když tam přijde jiný subjekt, udělá se z toho komerční věc. Obec by měla zájem udělat z toho dépéesku, domov důchodců, jídelnu pro své občany.

Ročně, podle ředitelství Plzeň, stojí plzeňský, resp. klatovský policejní útvar pět milionů korun, to znamená - ostraha, otop. Když si vezmeme, že už se jedná o tři roky, jde o 15 milionů korun.

Jestli se nedohodnete s městem, bude tam blokace ještě spousta let. Zůstane z toho ruina. Proto vás žádám - popřemýšlejte o tom, jestli se nevyplatí pomoci této obci a podle zákona 174 raději převést než takto ten majetek ničit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ptám se pana ministra, zda chce reagovat na doplňující otázku. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Já musím jenom zopakovat, co jsem říkal v předchozím vyjádření. To rozhodnutí padlo za mého předchůdce - že ten objekt bude odprodán prostřednictvím realitní kanceláře. Mám k tomu i stanovisko Ministerstva financí, které doporučuje tuto cestu jako jedinou vhodnou. A já se podle toho zatím musím řídit.

Samozřejmě, je tu cesta jiná. Ta spočívá v tom, že při tom výběru ostatních uchazečů můžeme přihlédnout k tomu, zda ten objekt bude skutečně sloužit městu Nýrsku a zda z toho bude mít město nějaký prospěch. Nebo můžeme přihlédnout i k té ceně. Nicméně musíme postupovat tímto způsobem. Není možné najednou změnit toto rozhodnutí a říci, že předtím jsme požadovali určitou částku a teď ji zkrátka nechceme, protože jsme se rozhodli jinak. Takové je moje stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se svojí interpelací vystoupí pan poslanec Petr Tluchoř, který bude interpelovat ministryni zdravotnictví paní Miladu Emmerovou. Připraví se místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer se svojí interpelací na pana ministra vnitra.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní ministryně i samozřejmě ostatní členové vlády, dámy a pánové. Obracím se na vás potřetí, v podstatě s téměř stejnou otázkou, otázkou implementace směrnice 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 do českého práva. Obracím se na vás potřetí a vážně slibuji, že se budu držet populárního třikrát a dost.

Již 10. prosince 2003 se na jednu z vašich četných předchůdkyň, ministryni Součkovou, obrátil v této věci ministr Bureš. To asi byla první informace v této věci.

Dne 4. listopadu 2004 jsem se na vás obrátil já s interpelací, ve které jsem vás na tuto situaci upozorňoval, a vy jste mi tehdy odpověděla, že nemáte dostatek informací.

15. listopadu téhož roku jsem své výhrady a obavy z dalšího možného ohrožení České republiky zopakoval v osobním dopise. Na ten jste mi odpověděla - že je všechno v pořádku a vy máte plné právo činit to, co činíte.

6. ledna si píší dvě ředitelky odborů vašeho ministerstva a vzájemně se varují před nebezpečím sankcí ze strany Evropské unie kvůli nedodržení téže směrnice.

22. března podává Mezinárodní asociace farmaceutických společností stížnost Evropské komisi na Českou republiku kvůli témuž.

1. dubna jsem vás při vystoupení k informaci vlády o stavu českého zdravotnictví na stejný problém znovu upozorňoval. Vy jste odpověděla, že kam vy dohlédnete, je vše v pořádku.

30. června 2005 se na vás obrátila i jménem skupiny velvyslanců, včetně například Francie, Německa, Nizozemska, Švýcarska a Spojených států, Její Excelence Linda Duffield, velvyslankyně Spojeného království, dopisem, ve kterém vyjadřuje názor, že náš systém kategorizace léčiv nesplňuje požadavek směrnice 89, o které jsem mluvil.

4. července podává 29 senátorů ústavní stížnost k této věci.

5. srpna 2005 se na vás obrátil váš vládní kolega ministr Cyril Svoboda, který názor na špatnou implementaci rovněž sdílí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, musím vás upozornit na čas, který již uplynul.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Ano, ano. Rád bych upozornil, že počet stížností narůstá. Chci se vás jenom zeptat: Kdo všechno se na vás musí obrátit? Jak dlouho budete ještě Českou republiku vystavovat riziku zcela zbytečné sankce ze strany Evropské unie? Kolik miliard musí být z veřejného zdravotního pojištění ještě netransparentně utraceno?

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně zdravotnictví paní Milada Emmerová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP