Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Svatomír Recman

Schůze: 3, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

část č. 10 (28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 11 (28. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

části č. 1-2 (23. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XV. Volba členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi "Norbert" , "Zásah" a "Vlna"
část č. 14 (24. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

XXV. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji v roce 1992 podle sněmovního tisku 225
část č. 31 (22. 4. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 33 (22. 4. 1993)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 37 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 32 (20. 5. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXII. Zpráva České národní banky o měnovém vývoji za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 496
část č. 19 (16. 9. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 3
část č. 2 (1. 12. 1993)

Bod č. 4
část č. 4 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (1. 12. 1993)

Bod č. 6
část č. 7 (1. 12. 1993), část č. 9 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 14 (2. 12. 1993), část č. 19 (3. 12. 1993)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

XIII. Pojistné plány zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1994 a pojistný plán Všeobecné zdravotní pojišťovny pro rok 1994
část č. 12 (23. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 22 (29. 4. 1994)

XXIV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu uskutečnění výcvikových činností jednotek armády České republiky mimo území České republiky a krátkodobá přítomnost jednotek cizích ozbrojených sil na území České republiky za účelem výcviku, podle sněmovního tisku 952
část č. 24 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

XV. Návrh statutu Fondu národního majetku České republiky, podle sněmovního tisku 935
část č. 9 (1. 6. 1994)

Bod č. 17
část č. 13 (1. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

XI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. čtvrtletí 1994, podle sněmovního tisku 1014
část č. 19 (8. 7. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XVI. Návrh na změny členství ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 8 (28. 9. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 17 (8. 12. 1994)

Bod č. 8
část č. 14 (7. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 26 (8. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 20 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 30 (9. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná dne 15. září 1994 v Praze, podle sněmovního tisku 1290
část č. 2 (7. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 11
část č. 6 (14. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 2 (18. 4. 1995)

Bod č. 5
části č. 4-5 (18. 4. 1995)

XVI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 19 (20. 4. 1995)

Bod č. 19
části č. 24-25 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405
část č. 3 (23. 5. 1995)

Bod č. 29
část č. 26 (25. 5. 1995), část č. 30 (26. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822
část č. 11 (21. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 17 (21. 6. 1995)

Bod č. 16
část č. 19 (22. 6. 1995), část č. 63 (29. 6. 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 32 (27. 6. 1995)

Bod č. 24
část č. 45 (28. 6. 1995)

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776
část č. 53 (28. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

Bod č. 3
část č. 3 (26. 9. 1995)

35. schůze (18. 10. 1995)

část č. 8 (18. 10. 1995)

III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení
část č. 6 (18. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení
část č. 6 (6. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - druhé čtení
část č. 57 (15. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
část č. 67 (21. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení
část č. 9 (24. 4. 1996)

XII. Návrh poslance Tomáše Ježka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2005 - druhé čtení
část č. 6 (23. 4. 1996)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení
část č. 10 (24. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP