Stenografický zápis 45. schůze, 16. června 2005


Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec František Beneš
Poslanec Antonín Zralý
Poslanec Ladislav Skopal


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 822/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Vladimír Čada
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Vlastislav Antolák
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Radim Chytka
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš


26. Návrh poslanců Jana Kasala a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Jan Kasal


28. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Miroslav Kalousek


29. Vládní návrh zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Koníček


30. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích /sněmovní tisk 858/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zdeněk Koudelka


36. Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 914/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


138. Ústní interpelace

Poslanec Jozef Kochan
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Petr Bratský
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Bratský
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslankyně Marta Bayerová
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslankyně Marta Bayerová
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Ladislav Urban
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Ladislav Urban
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miloš Titz
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Miloš Titz
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský
Poslanec Jaroslav Plachý


139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Petr Bratský
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Petr Bratský
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslankyně Jitka Gruntová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslankyně Jitka Gruntová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 17.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP