Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)
(pokračuje Bičík)

Co dál s tím návrhem? Každý se musíte rozhodnout podle svého svědomí. Já se pokusím v podrobné rozpravě reagovat a doplnit i obecný návrh, který zde byl přednesen panem zpravodajem, a to návrhem doprovodného usnesení k zákonu, které si také dobře promyslete. Zatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Bičíkovi. Vnímám jeho závěrečná slova také jako přihlášku do podrobné rozpravy, stejně jako u kolegyně Aleny Páralové - která má dnes náhradní kartu číslo 3.

Slova se ujme paní kolegyně Michaela Šojdrová. Připraví se pan poslanec Karásek. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, velmi se omlouvám těm, kteří chtějí svoji pozornost soustředit na zákon o ústavní a ochranné výchově. My jsme se v této diskusi dostali k zákonu, který sice také se vztahu na zaměstnance a pracovníky těchto ústavů, ale týká se daleko širší části pracovníků ve školství. Mně je jen trochu líto, že jsme tuto velmi podrobnou a velmi odbornou debatu nevedli ve výboru, kde jsme mohli tyto věci daleko lépe diskutovat a nezdržovat ostatní, i když se domnívám, že je to téma velmi důležité, a rozhodně ho nepodceňuji. Nicméně pro ty, kteří nemají před sebou vládní nařízení o úvazcích, kteří nemají před sebou všechny podstatné materiály, je obtížné se v této diskusi orientovat.

Jen připomenu, že se nejedná o návrh, který bych jako originální předkládala za sebe, ale byl to návrh, se kterým přišel zákon o pedagogických pracovnících jako vládní návrh zákona, který byl řádně vládou projednán, schválen. Musíme říci, že jsme v připomínkovém řízení nedostali k tomuto ustanovení, kterým vláda stanovila příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku, žádnou připomínku. Je zajímavé, že až právě potom při projednávání ve výboru došlo ke změně na dvojnásobek. Vzhledem k tomu, že ho předložil kolega Bičík, byl prohlasován především částí opozice. Došlo tedy k této změně oproti původnímu vládnímu návrhu. Čili můj návrh, který byl přijat ve školském výboru až v souvislosti s nyní novelizovaným zákonem o ústavní výchově, není ničím jiným než návratem k původnímu vládnímu návrhu. To samozřejmě ještě samo o sobě ještě není zdůvodnění podstaty.

V tomto nesouhlasím ani s argumentací kolegy zpravodaje Waltera Bartoše, že řešením je - dejme tam více peněz. On přece sám dobře ví, že pokud se bude - a on chce, aby se financovalo normativně - financovat normativně, tak tyto problémy budou vždy, protože není možné vytvářet nějaké černé fondy a rezervy na to, že budou vznikat prostředky, které bude ředitel nucen využívat podle současně platného znění zákona. Ředitel bude muset vždy sáhnout do nenárokových složek, jestliže tato situace bude trvat.

Chci se vyjádřit k tomu, že návrh, který jsem podala, není z důvodu, že by v resortu a pro školy nebylo dostatek prostředků. Ano, ony tam chybějí, ale já tento návrh dávám především proto, že považuji toto navýšení za neúměrné, které prostě nemá obdoby v celé rozpočtové a příspěvkové sféře. V podrobné rozpravě - a avizuji to nyní - budu navrhovat změnu na koeficient 1,25, který je přesně obdobou zaplacení přesčasových hodin pro celou rozpočtovou a příspěvkovou sféru a reaguje tak na připomínky z terénu. Upozorňuji, že tím nereaguje na nátlak odborů, ale na připomínky z terénu, kdy ředitelé a pracovníci škol skutečně narazili na to, že se jim zhoršila situace oproti prosinci 2004, kdy v některých případech skutečně byly přesčasové, ale především nadúvazkové hodiny hrazeny koeficientem 1,25. V tomto smyslu je možné přijmout určité vylepší, ale nikoliv návrat k současnému stavu na dvojnásobek.

Upozorňuji znovu - není to proto, že bych si myslela, že je třeba šetřit na těchto nadúvazkových hodinách. Ne. Ano, tady souhlasím s kolegou Bičíkem, že práce pedagogů je velmi náročná, zaslouží si ocenění, ale musí být úměrná tomu, co platí pro celou rozpočtovou sféru. Řešení není v tom, že budeme navyšovat prostředky na nadúvazkové hodiny, ale tím, že se bude zvyšovat průměrný hodinový výdělek pedagogických pracovníků. Toto já považuji za řešení. Pak se nemusíme bavit o tom, jestli je to málo, nebo mnoho. Vždy to bude muset odpovídat průměrnému hodinovému výdělku. V tom vidím řešení, aby to nemuselo jít na úkor nenárokových složek. Tolik k tomuto.

Ještě bych chtěla reagovat na to, že tím rušíme vlastně omezení úvazků přímé pedagogické činnosti tím, že vypouštíme číslovku dvě. Opět se vracíme pouze k původnímu vládnímu návrhu. Upozorňuji, že toto řekněme rozšíření úvazku bude moci být realizováno jedině v dohodě s pedagogickým pracovníkem. Tady se jedná zejména o problémy, které nastaly - a tady už se vracím k zákonu o ústavní výchově - u pracovníků, kteří jsou ve službě v ústavních a ochranných zařízeních.

Tolik zatím k vyjádření, které zde zaznělo, a k připomínkám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslankyni Michaele Šojdrové. S faktickou poznámkou ještě pan kolega Bičík, pak řádně přihlášený poslanec Svatopluk Karásek. Paní poslankyně Šojdrová se přihlásila do podrobné rozpravy. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Kolegyně a kolegové, jsou to skutečně odborné a poměrně podrobné otázky. Dovolím si říci, že s paní Šojdrovou skutečně výrazně nesouhlasím. Prosím vás, abyste se znovu podívali na argumenty a zdůvodnění, které vám bylo zasláno školskými odboráři.

Chtěl bych upozornit, že o přesčasové práci zákon o pedagogických pracovnících vůbec nehovoří, že přesčasová práce ve školství vlastně de facto existuje, ale právně neexistuje. Že hovoříme pouze o práci vykonávané nad týdenní stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti.

Co se týče výsledků, máte v materiálech tabulku, která hovoří o tom, že v souvislosti se změnou a přijetím zákona o pedagogických pracovnících se podstatně změnila situace v oblasti právě přesčasů, protože neexistují. Existují pouze pro nepedagogické pracovníky. V tomto čtvrtletí letošního roku v porovnání se čtvrtletím předcházejícího roku se nároky na přesčasovou práci v průměru v republice snížily o 336 korun - ze 430 na 94; vzrostly samozřejmě nároky v té druhé oblasti, protože není to přesčasová práce - ze 49 na 628 korun, tedy o 579 korun. Rozdíl činí plus 243 korun, paní Šojdrová. A o tom je tady řeč, o to je potřeba zhruba posílit a o to se budu snažit prosazením návrhu doprovodného usnesení.

Všechny ostatní věci budeme muset znovu prodiskutovat, zdržovali bychom dnešní jednání a zdržovali bychom i projednávání zcela jiného zákona, tedy zákona o ústavní a ochranné výchově. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, chci vás upozornit, že nesmíte zneužívat faktické poznámky k delšímu projevu, než jsou dvě minuty.

S řádnou přihláškou pan poslanec Svatopluk Karásek. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, předem bych chtěl ujistit paní ministryni, paní předkladatelku, že beru vážně varování našeho ctěného pana prezidenta, který varuje před humanrightismem, to znamená, že ani já nechci "rajtovat" na lidských právech, že si vážím práce Ministerstva školství a ústavů v úsilí o humanizaci ústavní výchovy, s tím, že musí dbát hlavně o zdraví a život svých chovanců. Přesto si myslím, že hledisko lidských práv by nemělo být něčím, co zatěžuje, ale je to příspěvek řekněme do široké škály různých pohledů na tuto tematiku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP