Sněmovní tisk 858
Vl.n.z. o veřejných výzkumných institucích - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: mpř.vl., min. školství.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 19. 7. 2005.
  Zákon Senátem schválen 28. 7. 2005.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 342/2005 Sb.Související tisk: 857 (Vl.n.z. o veřejných výzkumných institucích).


Hesla věcného rejstříku: Věda

Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, vědecký výzkum, veřejná instituce, výzkumný ústav, založení společnosti

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)