Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan: Vážený pane předsedo, vážení páni poslanci, paní poslankyně, já začnu tím tvrzením, že policejní mluvčí Policejního prezidia použila informace výhradně z policejních zdrojů. Dovolím si vám přečíst kousek článku z deníku Blesk, který je veřejně přístupný, není to policejní zdroj: "Známý moderátor Jakub Železný ve Zlíně poněkud více šlápl na plyn ve svém voze. Vyhmátli ho policisté při specializované akci na rychlost. Železný se k nim choval arogantně a byl drzý. Nesouhlasil se stanovenou výší pokuty 500 korun. Více než tři stovky ze mne nedostanete, tvrdil. Hotově zaplatit odmítl, chtěl vypsat složenku a stále se dohadoval o částce. Policisté byli ale nekompromisní, a tak odjel s dokladem na 500 korun." Takže to je odpověď na to, jestli to byly informace z policejních zdrojů, nebo nikoli. Byly to otevřené zdroje, jak vidíte, jak jsem vám to přečetl. To je jedna část.

Teď ta druhá část. Pane místopředsedo, vy tvrdíte, že vám policie leží více na srdci, a chcete, aby její obraz byl co nejlepší. Ta akce Jestřáb, která byla víceméně pouze tímto pisatelem kritizována, jinak byla hodnocena celkem kladně, tak byla především hodnocena kladně ve státech Rakousko, Slovensko, Maďarsko a také Česká republika. A vysvětlím proč. Protože ta akce Jestřáb nebyl nějaký výmysl slovenského ministra vnitra, ale byla to dohoda, kterou jsme udělali na takzvaném salcburském fóru. A pokud budete, pane místopředsedo, usilovat o místo ministra vnitra, tak vás ujišťuji, že budete na to salcburské fórum jezdit tak dvakrát ročně a budete se účastnit těchto setkání ministrů těchto čtyř zemí. Já to nazývám taková bývalá monarchie, ale ono to má svůj význam a hodně věcí se tam dá udělat k dobré spolupráci. A na tomto fóru jsme se dohodli, že budeme dělat takovéto společné mezinárodní akce i v dopravě. Toto byla akce Jestřáb. Byla hodnocena v rakouském tisku, ve slovenském, všude velmi kladně, pouze tento jeden článek, který ani nestojí za to, abych ho tady nějak více rozebíral, byl takový arogantní a víceméně znevažoval tuto akci a snažil se zase navodit situaci, že vše, co policie dělá, je špatně.

Mě to zase znovu dostává do takové té otázky, zda to, jak se někdy občané naší země chovají k policistům, není i výsledek mnohdy nepravdivé a politicky podbarvené kritiky ze strany opozice, protože to, co si mnohdy občan u nás dovolí k policistovi, to by si v ostatních státech Evropy dovolit nemohl. U nás je to stále nějakým způsobem živeno a potom to vede k tomu, že se občané dohadují s policií, nebo dokonce odmítají plnit nějaké příkazy nebo se snaží smlouvat o pokutu atd. To by se skutečně jinde stát nemohlo.

Já se snažím o to, aby policie měla trošku větší kredit, aby byla více vnímána pozitivně, a výroky policejní mluvčí v tomto smyslu nedokážu hodnotit nějak negativně. Možná, jak byla už přeplněna touto záští, použila citaci z tohoto deníku Blesk, ale nedopustila se ničeho nezákonného.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Děkuji, pane ministře. Teď požádám ještě pana místopředsedu Ivana Langera.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane předsedo, pane ministře, já s vámi nepolemizuji o tom, zda se tisková mluvčí dopustila něčeho nezákonného, či nikoli. Polemizuji o tom, nakolik její reakce na svobodně projevený názor svobodného občana České republiky ve svobodném tisku byla reakcí profesionální, či nikoli, byla reakcí, která napomáhá spoluvytvářet dobré jméno policie, či nikoli. Já se domnívám, že to profesionální reakce nebyla. Pod profesionální reakcí si opravdu představuji klidnou argumentační reakci typu, jak z pohledu policie je takováto akce prospěšná, k čemu je občanům užitečná.

Omlouvám se, ale nemohu přijmout ani způsob vaší argumentace, že za špatné jméno policie mohou nějaké politicky motivované mediální kauzy. Za špatné jméno policie mohou kauzy špatných policistů, kterých se policie nedokáže zbavit. Mohou za to kauzy typu Stodolovi, Berdychův klan, náměstek pražského policejního ředitele Platil, chybějící zimní pneumatiky, nedostatek oblečení apod. To jsou kauzy, které poškozují dobré jméno policie.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas, čas. Pane ministře, teď máte vy dvě minuty na odpověď.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: To, co jste, pane místopředsedo, citoval, tak máte pravdu, jsou to kauzy, které pošpiňují dobré jméno policie. Bohužel opět musím připomenout, že to jsou kauzy, které mají většinou svůj počátek někdy v polovině devadesátých let. A to, že se dnes odhalují a že jsou řešeny, tak to spíše do budoucna přispěje k tomu, aby jméno policie bylo lepší. To je jedna věc.

Potom to, že pan Jakub Železný projevil svobodně svůj názor. Nikdo mu ho nebere. Stejně tak svobodně se vyjádřila policejní mluvčí. Já vím, že možná to bylo trochu na hraně profesionality, ale dovedu to lidsky pochopit, protože každá taková velká akce nás stojí mnoho sil, mnoho prostředků, mnoho přesčasů apod. A potom když si člověk přečte takovýto článek, tak ho to nadzvedne ze židle. Mě to ze židle také nadzvedlo. A viděl jsem, že to, co bylo neprofesionální, to, co bylo doslova diletantské a co bylo podbarveno takovou záští, to byl článek pana Jakuba Železného.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Tím jsme vyčerpali tuto interpelaci a můžeme se pustit do další. To je interpelace opět na ministra Šimonovského. Interpelujícím je pan poslanec Jaroslav Plachý. Jedná se o výběr systému mýtného v České republice.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, včera večer vláda České republiky, mimochodem vámi řízená, schválila základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení na generálního dodavatele pro zavedení elektronického mýtného. Přes opakovaná ubezpečování o tzv. technologické neutralitě, tedy o rovném přístupu vůči všem použitelným technologiím a jejich dodavatelům, dokument obsahuje podle mého názoru prvky, které upřednostňují mikrovlnný systém proti systému satelitnímu. Jedná se především o základní parametry palubní jednotky, která bude povinná pro všechna vozidla a takzvaně rychle - zdůrazňuji rychle - montovatelná. Vážený pane ministře, mohu vás ujistit, že nikde na světě neexistuje vámi požadovaná palubní jednotka pracující v rámci satelitního systému, která by byla rychle montovatelná, na rozdíl od jednotky mikrovlnné. Obávám se proto, že jste volbou parametrů palubní jednotky pravděpodobně předurčil ze všech možných technologií pouze systém mikrovlnný.

Táži se vás proto, zda nemalé prostředky daňových poplatníků na poradenskou firmu, na zadávací a výběrové řízení, na generálního dodavatele nejsou již nyní pouze oknem vyhozené peníze. Děkuji za vaši odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A prosím pana ministra, aby tedy odpověděl.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedo, pane poslanče, na tu základní otázku, zda peníze, které investoval stát do přípravy elektronického způsobu výběru mýtného na vybrané síti komunikací, nejsou vyhozené, musím odpovědět jednoznačně, že to prostředky vyhozené v žádném případě nejsou. Tyto prostředky mají mimořádně rychlou návratnost a je to zkušenost, která pro tento způsob výběru mýtného je zřejmá ve státech, které tento způsob mýta aplikovaly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP