Stenografický zápis 45. schůze, 15. června 2005


Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Petr Pleva
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Hana Šedivá


8. Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil


9. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Marie Rusová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


9. Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


10. Vládní návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení a o změně některých zákonů (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů) /sněmovní tisk 816/ - druhé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec František Beneš
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec František Vnouček


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 823/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Miloslav Vlček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.39 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 862/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Marta Bayerová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. /sněmovní tisk 886/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaroslav Lobkowicz


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 722/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Ludvík Hovorka


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 916/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Ludvík Hovorka


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 783/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Zdeněk Koudelka


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Svatopluk Karásek
Poslanec Tomáš Kladívko


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 917/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Dagmar Mocová


21. Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 265/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslankyně Lucie Talmanová
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.56 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP