Sněmovní tisk 914
Vl. n. ústav. z. o celostátním referendu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 3. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr Zářecký P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 10. 3. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 3. 2005 (usnesení č. 413). Určil zpravodaje: JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1600).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16., 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 6. 2005 na 45. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/2, který byl rozeslán 22. 6. 2005 v 11:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 439, usnesení č. 1779).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 11. 7. 2005.
  Návrh zákona 5. 12. 2005 zamítnut.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 914/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2005 poslancům jako tisk 914/4.Hesla věcného rejstříku: Referendum, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlasování, referendum, ústava, volební systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)