Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)

Poslanec Karel Sehoř: Já vlastně nechci položit doplňující otázku. Já si uvědomuji, že jsem položil dost otázek. Ještě jich poměrně dost mám a dovolím si panu ministrovi je předložit písemně. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, rozumím. Tak to je asi všechno k této interpelaci.

Máme tady další, je to interpelace na ministra Petra Zgarbu, kterou dává pan poslanec Jiří Papež. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážený pane ministře, před několika týdny jste byl téměř neznámý poslanec. Poté, co jste se stal ministrem, plní vaše aféry stránky novin. Chce se říci - všude samý Zgarba. Černá stavba, podivný nákup státních pozemků, tajemné zajišťování dotací tu na školu, na kanalizaci a kdo ví, co ještě se dozvíme. Netušil jsem, co vše se dá v roli řadového poslance zařídit a stihnout. Vaše vysvětlování podezření z možného střetu zájmů či dokonce jistého druhu korupce je, slušně řečeno, neobratné a hlavně naprosto nepřesvědčivé.

Rád bych se vás tedy zeptal: Opravdu jste, pane ministře, přesvědčen, že jste jako poslanec nebyl ve výhodnější pozici při nákupu státní půdy? Proč jste skutečnost, že jste vlastníkem desítek hektarů zemědělské půdy, neoznámil při projednávání příslušných zákonů ve Sněmovně? Podle mého názoru jde o jednoznačný střet zájmů.

Opravdu si myslíte, vážený pane ministře, že přihrávání si dotace na kanalizaci pro svůj vlastní pozemek není zneužití poslaneckého mandátu k vyloženě osobnímu prospěchu? Vždyť jste chtěl spekulativně zvýšit hodnotu majetku vaší rodiny.

Jste stále přesvědčen, pane ministře, o tom, že všechny vaše kauzy jsou umělé a jedná se pouze o spiknutí temných sil?

A poslední otázka: Nemyslíte si, že to vše, co se nyní vyvaluje jako kostlivci z Petrkova, by mělo stačit pro to, abyste zvážil vaše další setrvání ve funkci ministra české vlády?

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace. Prosím pana ministra Petra Zgarbu, aby se ujal slova. Má k dispozici také maximálně pět minut.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, média v současné době potřebují aféry, a pokud je nemají fakticky, vytvoří je virtuálně. K tomuto potřebují celebrity, poslance, ministry. Takže dobře poslouchejte, může to potkat každého z vás.

Při nákupu státní půdy jsem se jako poslanec nedopustil žádného pochybení, natož porušení zákona, jak vykonstruoval redaktor televize ČT v pořadu Reportéři. Koupě pozemků občanem České republiky je v naší legislativě vnímána stejně jako koupě jakéhokoliv jiného majetku, jako je například automobil, dům či cokoliv jiného. Dle občanského zákoníku se jedná o nabývání vlastnictví na základě kupní smlouvy. Nejde tedy o nedovolený obchodněprávní vztah mezi poslancem a státem, ale o legální vztah občanskoprávní.

Pozemky byly nakoupeny v souladu se zákonem a prostřednictvím veřejné dražby. Podtrhuji - veřejné dražby. Ta nastupuje v případě předchozího nezájmu o nabízené pozemky až jako poslední možnost prodeje. Dražby jsou veřejně oznámeny a pozemek je přidělen nejvyšší podané nabídce. Pozemky, které vlastním, pronajímám, ale z pronájmu mi neplyne žádný zisk. Doufám, že na nich jednou budu hospodařit coby zemědělec.

Veškerý nákup půdy a veškeré podnikatelské aktivity v zemědělském podnikání jsem s nástupem do funkce ukončil. Dezinformaci uvedenou v České televizi o své osobě považuji za nehoráznost a domnívám se, že by podobnými úlety veřejnoprávní televize se měla zabývat Rada České televize. Redaktor televize totiž měl včas informace o tom, že konstrukce, kterou mu někdo podsunul, o porušení zákona je mylná. Přesto byl pořad odvysílán.

K dotazu nebo k další otázce, k záležitosti kolem dotace do obce Petrkov, kde bydlím. Tato obec usilovala řadu let o vybudování infrastruktury, která by pomohla řešit především kritický stav hygieny v obci. Kanalizace dodnes nebo ještě v této chvíli ústí do kaskády návesních rybníčků, a dovedete si představit, jaký to má vliv na životní prostředí především v letních měsících. Ty z vás, kteří navštěvujete naše zařízení na Lipnici, vás zvu do Petrkova, abyste si osobně prohlédli stav v dané obci, jelikož je to 14 kilometrů od poslaneckého zařízení.

Moji žádost o navýšení dotace pro obec Lípa, část Petrkov, byla projednána a schválena rozpočtovým výborem Parlamentu České republiky a činí 8 900 000 korun. O navýšení jsem žádal z pověření zastupitelstva obce Lípa a předpokládané náklady projektovaného díla, podtrhuji opět - v této chvíli projektovaného díla - budou 13,4 milionu korun. Připravovaná projektová dokumentace počítá s připojením všech objektů v obci Petrkova.

Na odbočce, kde je můj dům a zahrada slovy tisíc osm set metrů, je však dalších pět vlastníků, kteří se chtějí připojit na kanalizaci. Myslíte si, že se nesmím na rozdíl od ostatních vlastníků na kanalizaci připojit? Konstrukce o budování lázní, které nejsou a neexistují a nejsou taky v mém vlastnictví, měla asi pouze zamaskovat absurdnost tohoto nařčení. A to již nehovořím o tom, že podle připravovaného zákona o vodovodech a kanalizacích je každý občan povinen se připojit na městskou či obecní kanalizaci a podle tohoto zákona hrozí sankce každému občanu, který se na existující či budovanou kanalizaci nepřipojí. Není tedy pravda, že navýšení dotace mělo sloužit jen pro přípojku vedoucí k mému pozemku. Na kanalizaci nebyla zatím uvolněna ani jedna koruna česká. Tvrdě se tedy ohrazuji proti tomu, že jsem zneužil dotaci.

Policie šetří, zda v případě schválené dotace do obce Lípa, místní část Petrkov, nedošlo k mému pochybení. Doufám, že šetření policie proběhne co nejrychleji, a je logické, že do této doby nechci pomáhat redaktoru Mladé fronty Dnes v pokračování smyšleného seriálu.

(Předsedající: Pardon, pane ministře, ale čas pět minut -) Například výmysl o tom, že dotace z roku 2003 na rekonstrukci školy jsem chtěl zadat předem určené firmě, ani není třeba komentovat. Stačí jen říct tři slova: Je to lež. Přesto nejsem nečinný a pověřil jsem právníka, aby žaloval (Předsedající: Omlouvám se, ale čas skutečně vypršel.) zdroje lživých informací.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: A nyní má příležitost ještě pan poslanec Jiří Papež, který má minutu k tomu, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Napsali vám to, pane ministře, tu odpověď na vašem tiskovém příliš dlouhou.

Rozumím tomu, že jste si koupil pozemky, nerozumím tomu, proč jste se potom stal ministrem. Nepřesvědčil jste mě a myslím, že jste nepřesvědčil ani veřejnost. Uvědomujete si, že svým vysvětlováním tak trochu znehodnocujete práci nás politiků? Co si má veřejnost myslet o politické kultuře, když člen vlády, který má dohlížet na zákonnost v tomto státě a jít příkladem, se chová vaším stylem?

Chcete-li prospět sobě, chcete-li prospět České republice, chcete-li prospět lepšímu obrazu české politiky a chcete-li mít podíl na lepší politické kultuře v naší zemi, prosím, pane ministře, odejděte z funkce.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli pan ministr chce vystoupit? Má ještě dvě minuty. Ne, nebude vystupovat. Takže končím tuto interpelaci na pana ministra Zgarbu.

Máme před sebou další a to je interpelace na ministra obrany Karla Kühnla. Interpelovat bude pan poslanec Petr Bratský ve věci národního hrdiny generála Pernického a péče o válečné veterány. Prosím, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP