Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Ano. Já to přece jenom přednesu. Když tak bych se potom ještě přihlásil v dalším čtvrtku ke stejné věci, aby pan ministr mohl osobně odpovědět. Nicméně dovolte, abych oslovil nepřítomného pana ministra zahraničních věcí.

Vážený pane ministře, podle sdělovacích prostředků jste se na schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Lucemburku ve čtvrtek minulý týden, 9. června, měl vyjádřit, že: "Castro se nechová jako demokrat. Vyhnal ze země evropské poslance včetně českého senátora Karla Schwarzenberga, nedal vízum českému náměstkovi ministra."

Pane ministře, podle mých informací byl z Kuby vyhoštěn švýcarský občan Karl Schwarzenberg, který tam přicestoval na svůj švýcarský turistický pas, tedy žádný český senátor Karel Schwarzenberg na svůj diplomatický pas na Kubu nepřijel. Můžete mi vysvětlit tento rozpor a vysvětlit, proč používáte nepravdivé údaje ve svých vyjádřeních a matete veřejnost i oficiální představitele Evropské unie? Děkuji vám za odpověď, na kterou už bohužel nebudu moci reagovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Ale určitě ji dostanete písemně. Tolik tedy interpelace pana poslance Karla Vymětala.

A musíme pokročit k další a tou je interpelace Karla Sehoře na ministra Milana Šimonovského ve věci zavádění výkonového zpoplatnění v České republice. Všichni aktéři jsou přítomni, takže prosím, pane poslanče, máte slovo. Můžeme začít tuto interpelaci.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane ministře, v souvislosti s dalším krokem vlády ve věci zavádění výkonového zpoplatnění na pozemních komunikacích v České republice si dovoluji položit několik otázek.

Nemyslíte, že právě tento projekt je vhodný pro realizaci systémem tzv. PPP, tedy Public Privat Partnership, kdy by se stát stal více zákazníkem a méně navrhovatelem systému? Bohužel se vláda pasuje právě do role navrhovatele systému. Stanovení konkrétních komunikací, jak v první etapě tisíc kilometrů, ve druhé etapě dalších dva tisíce kilometrů, počet místních úseků, počet kontrolních zařízení, počet distribučních míst atd., to vše automaticky vylučuje tzv. plošný systém. Nemůže se přihlásit nikdo, kdo by uvažoval podobně jako Švýcaři nebo Britové.

Jaký je vlastně cílový stav? Jak mohou dodavatelé úspěšně navrhnout systém bez této základní informace? Vláda stanovuje povinnou diskriminační tzv. OBU jednotku; to přece automaticky znamená vyloučení dalších zájemců o tendr, v tomto případě navrhovatelů satelitních systémů. Nejde o další diskriminační podmínku tendru? Jaká je role manažera systému, když zadání již předložilo Ministerstvo dopravy? Je pravda, že vybraný manažer se podílel na přípravě tendru, který pak vyhrál jako jediný uchazeč, když další desítky zájemců poznaly, že tendr není nestranný a vůbec se nepřihlásily? Nebude se to opakovat u realizace?

V zadání se vůbec nevyskytuje jeden z rozhodujících ukazatelů výběrového řízení, a to velikost provozních nákladů. Naším cílem by přece neměla být samofinancovatelnost nějaké konkrétní firmy, ale odvést co nejvíce prostředků do výstavby a oprav dopravní infrastruktury. Argumentace, že je zajištěna návratnost investice, je nedostatečná. Je správné, aby stát vlastnil infrastrukturu pro stanovení pohybu vozidel? Co s tím budeme dělat, až systém zastará? Bude to za pět let, jak uvádí vládní materiál, nebo za devět, jak je koncipována cena tendru?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, uplynul čas.

 

Poslanec Karel Sehoř: Takže já jenom: pane ministře, myslíte, že to všechno dobře dopadne?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, jak to dopadne, to byla poslední otázka pana poslance. A vy máte pět minut na to, abyste odpověděl.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, jsem připraven k debatě, protože otázek bylo hodně a ten materiál, který jsme předkládali do vlády, je skutečně rozsáhlý a určitě by stálo za to Sněmovně představit záměry vlády.

V prvé řadě chci říci, že vycházíme ze zkušeností zavedených systémů v Evropě i ve světě. A ukazuje se, že právě díky technologickým inovacím v tomto oboru je velmi nevýhodné vázat se dlouhodobými smlouvami. Proto je celý systém připraven tak, že nebude placen ze státních prostředků a stát nebude technologem, který bude říkat, která technologie je nejlepší a jak to má být všechno uspořádáno. Celý ten systém je navržen tak, ty základní parametry, které včera projednávala vláda, že cena za dodávku technologických služeb bude placena z výtěžku za poplatky z placené služby. To znamená, že ti, kteří budou zpoplatněni na zpoplatněných úsecích, tak budou zároveň těmito penězi platit tu základní službu. Proto také v Rakousku přistupují k tomu, že firma Asfinag se snaží vykoupit zpátky akcie ve firmě, která provozuje tento systém, právě proto, aby mohla změnit technologii, protože se ukazuje, že rakouský systém a německý systém, který byl zaveden v letošním roce, již nejsou nejmodernější a nejefektivnější systémy na trhu.

Vláda včera neschvalovala zadávací podmínky, vláda schvalovala základní parametry, které by měl tento systém splňovat v jednotlivých oborech. A právě ten modulární sytém celého projektu je výhodný v tom, že můžeme po pěti letech, na která tato soutěž bude vypsána, měnit jednotlivé moduly nebo požadovat výměnu jednotlivých modelů nebo vypsat nové výběrové řízení, obchodní soutěž.

Celý finanční model ukazuje, že návratnost tohoto projektu je okolo jednoho roku, spíše méně, a ukazuje se, že po dobu té technologické inovace se ten projekt zaplatí zhruba pětkrát. Není pravdou, že nebude vybíráno podle ceny, naopak ta nejnižší cena tvoří 60 % ve váze kritérií, a bude tedy nejvyšší benefit pro Českou republiku, který bude jak v těch fixních pořizovacích nákladech, tak v provozních nákladech rozhodující.

Plošný systém Švýcarska je krásná vize a věřím, že jednou k tomu unie dospěje ve svém unifikovaném systému. Švýcarsko není členem Evropské unie a může si dovolit zpoplatnění celé sítě komunikací včetně místních komunikací a příjezdů do garáží, což nemůže Česká republika, která je vázána směrnicemi Evropské unie, které vymezují pouze vybranou síť komunikací.

Nám se podařilo při jednání v Evropské komisi dosáhnout toho, že můžeme zpoplatnit síť, která ještě neodpovídá vybrané síti, ale jednou se vybranou sítí stane, to znamená, je to síť zhruba 2 100 kilometrů, a na celou tuto síť 2 100 kilometrů bude vypsáno výběrové řízení. Velká Británie připravuje tento systém už zhruba pět let a očekává, že v roce 2008 vypíše výběrové řízení. To jen pro ty, kteří podezřívají Ministerstvo dopravy, že zaspalo. My jsme třetí zemí, která se rozhodla zavést tento nejmodernější způsob plošného zpoplatnění vybrané sítě komunikací, a já věřím pevně, že se nám to také podaří.

Znovu říkám, zvažovali jsme systém partnership se soukromým kapitálem. Ukazuje se jako nevýhodný právě proto, že technologické inovace jsou v kratším cyklu, než tento systém umožňuje. Povinná OBU jednotka je trendem, který je ve všech připravovaných materiálech Evropské komise. Ve všech pracovních komisích se směřuje k povinné jednotce, která ovšem musí být nediskriminační, musí být dostupná, nebude placená, bude zapůjčována za zálohu, a tyto jednotky jsou na trhu.

Včera ve vládě jsem předváděl dvě jednotky, které jsou velikosti krabičky od zápalek a fungují na všechny systémy, to znamená, umožňují jak mikrovlnný systém pro vlastní mobilní dohled, ten inforcement, tak umožňují komunikaci s jakýmkoli systémem, který je v Evropě používán, protože unifikace na dva systémy v Evropě proběhla příslušnou směrnicí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Téměř vyčerpaný čas. Takže ještě příležitost pro pana poslance Sehoře položit doplňující otázku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP