Neautorizováno !


 

(9.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pan poslanec Kocourek navrhl bod číslo 12 ne na dnešek, ale na pátek za projednaná třetí čtení, a slyšeli jsme návrh na pevné zařazení volebních bodů na osmadvacátého. Ještě se musím vypořádat s tím, že na konec prvních čtení už byly pevně zařazeny tisky 1005 a 1006, takže před ně, čili by byly třetí od konce. Dobře. Pan kolega Křeček s tím souhlasil. Dobře.

 

První návrh. Bod číslo 35 bychom projednávali pevně v pátek po projednání třetích čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 62. Z přítomných 124 pro 107, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 34 s tím, že bychom hlasovali o jeho zařazení jako pátý bod po pevně zařazených bodech v pátek. Jako pátý bod v pátek.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 63. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 63. Z přítomných 128 pro 105, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o bodu číslo 48, tisk 1009, že by tedy byl na konci prvých čtení, ale před body 105 a 106. Ano? Souhlas s takovým návrhem?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 64. Kdo je proti toto zařazení? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 64. Ze 130 přítomných 106 pro, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu 12 jako první bod po skončení třetích čtení zítra. Nebudou zítra žádná. Takže bude jako první bod zítra. Čili bod číslo 12 bude první bod zítřejšího programu, protože ještě není na páteční dopoledne žádný pevně zařazený bod. Abychom si rozuměli. Pardon. Jeden. Takže druhý. (Nesouhlasné reakce v sále.) Ne, ty jsou odpoledne. Na zítřejší odpoledne jsou pevně zařazené body tři, jeden je na ráno. To abychom si to vyjasnili, abychom přesně věděli.

Ještě pan kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Pane předsedající, já vím, že v pátek asi nejsou třetí čtení, ale já jsem žádal, aby to byly po třetích čteních pevně zařazené body. Pokud nejsou třetí čtení, tak by to měl být první, druhý atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to zopakuji jednoduše. Pevně zařazený bod v pátek je sloučení Vojenské nemocnice Plzeň, druhé čtení. Ten je v pátek dopoledne jako pevně zařazený bod. Druhý pevně zařazený bod by byl potom bod číslo 12 jako druhé čtení. O tom bychom teď hlasovali. Dobře.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 65. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové 65. Z přítomných 133 pro 122, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom tedy hlasovali o tom, že by volební body 115 až 123 všechny proběhly poprvé až v úterý 28. 6.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 66. Z přítomných 133, pro 106, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Tím jsem vyčerpali všechny návrhy, protože o bodu číslo 34 jsme hlasovali samostatně, ač bylo navrženo jeho dvojí zařazení, a hned první návrh byl přijat.

Ještě kolega Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já jsem si toho nevšiml. Je to moje chyba. Proto bych chtěl požádat Sněmovnu, abychom z pátku přeřadili ty body odpoledne, myslím třetí, čtvrtý a pátý, což znamená body 22, 23, 27, na pátek dopoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dopoledne. Z pátku odpoledne na pátek dopoledne. Čili měli bychom sloučení Vojenské nemocnice Plzeň, potom by proběhl bod číslo 12, potom by proběhly dopoledne jako body třetí, čtvrtý a pátý. A v tom případě by byl bod číslo 34 jako šestý, protože ty tři body rozhlasové a televizní chceme dohromady. Můžeme to takto vysvětlit? Má někdo o tom pochybnost?

 

Ještě tedy o tom, co řekl kolega Skopal, dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 67. Ptám se, kdo je pro. Je to z pátku odpoledne na pátek dopoledne. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 67. Ze 136 přítomných pro 105, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s procedurálními návrhy a se změnou zařazení programu. Připomínám, že budeme pokračovat v projednávání zákonů ve druhém čtení.

 

Jako první takto zařazený bod po oněch změnách je bod číslo

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 822/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková. Než se ujme slova, požádám pana poslance Waltera Bartoše, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro druhé čtení.

Prosím paní ministryni Petru Buzkovou, aby se ujala slova. Prosím, paní ministryně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP