Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 16.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Kolegyně a kolegové, projednáváme bod 139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. První odpovědí na písemnou interpelaci je odpověď ministra zemědělství na interpelaci pana poslance Petra Bratského, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, vážení přátelé, se zněním mé interpelace a s odpovědí pana ministra jste měli možnost se seznámit prostřednictvím sněmovního tisku č. 1013. Půjdu tedy rovnou k věci a seznámím vás s hlavními důvody mé nespokojenosti s odpovědí pana ministra na některé mé otázky.

K otázce první. Pan ministr se vyhnul přímé odpovědi na to, zda si je vědom politické odpovědnosti za uzavření zakázky takového rozsahu hned druhý den po nástupu do své funkce. Předpokládám, že jedním ze základních pravidel, snad nejzákladnějším, řídícího pracovníka, tím spíš zároveň vysokého politika, by mělo být to, že se napřed důkladně seznámím s něčím, co mám podepsat, zvláště pokud jde o půlmiliardovou částku. Nemluvím vůbec o tom, že nový ministr by se napřed měl seznámit se svým úřadem, se všemi smlouvami, které vedou do minulosti a přesahují časově možná i dobu mého působení v nové funkci. Zakázku za půl miliardy podepsat vyžaduje poměrně velkou odvahu. Pan ministr je však patrně buď supermanem, který nepotřebuje odpočinek, a proto se na prostudování této složité problematiky vrhl asi jako na svoji první věc, jen co zapadly dveře za panem premiérem, který ho uváděl do úřadu, aby nemusela za jinými dveřmi čekat možná delegace Telecomu, nažhavená na podpisování. Takový dárkový balíček, který lze dodatečně ještě připsat k ceně, kterou jsme za Telecom získali, nepřišel poprvé, a proto je to jen náhoda, že dnes oslovuji pana ministra. Je náhoda, že zrovna jeho a jeho úřad, protože zrovna tato zakázka byla podepsána jako už jedenáctý dodatek smlouvy původní.

K otázce čtvrté a páté bych ještě řekl toto. Pan ministr vůbec neodpověděl na otázku, jaké úspory přinese nový informační systém jeho ministerstvu, zda dokáže konkrétně vylíčit úsporu prostředků a personálních zdrojů a srovnání nákladů na nový systém s jinými finančními nebo personálními alternativami.

Předpokládal jsem, že si ministerstvo určitě podobný rozbor před uzavřením tak rozsáhlé zakázky ve vlastním zájmu dobrého hospodáře muselo vypracovat a panu ministrovi předložit. Ale patrně jsem se mýlil. O tom totiž nepíše pan ministr ani slovo. Místo toho mě strašil ohrožením výplaty 15 mld. dotací EU zemědělcům, pokud byl ministerstvo ten úžasný nový informační systém nemělo. Přitom oborově příslušné Ministerstvo informatiky naopak tvrdí, že rámcová smlouva o informačním systému už dnes nevyhovuje pravidlům platným v EU, a sama ministryně informatiky pak píše ministru zemědělství interní dopis, že zakázka je předražená možná asi až o 300 mil. Kč a že se asi bude muset obrátit s podnětem na antimonopolní úřad. Mám tomu tedy rozumět tak, že ministerstvo vyhodilo z okna oněch možná 300 mil. Kč? Jako bonus k tomu ještě přidejme kvůli nekompatibilitě s pravidly EU větší či menší část oněch dotací zemědělcům, o kterých zase naopak píše pan ministr. Nevím.

Zdá se mi však velmi podivné, když v naší zemi na jedné straně se dovídáme o tom, že starosta a rada jednoho města nebo obce za částku 1,1 mil., kterou poskytli na rozvoj sportovního oddílu ve své obci, aniž by ji projednali v zastupitelstvu, čelí trestnímu obvinění s možností trestního stíhání a následného uznání trestného činu a odsouzení na dobu možná čtyř až sedmi let za to, že porušili pravidla zadávání veřejných zakázek nebo přidělování státních dotací, na druhé straně obrovská zakázka ve výši mnoha set milionů korun bez řádného výběrového řízení, samostatně, jen jako další dodatek, už jedenáctý, k jakési rámcové smlouvě, kterou ještě za premiérství pana předsedy Zemana uzavřela kdysi vláda. Připadá mi, že dodatků je příliš, připadá mi, že nevíme, kolik jich bylo, za kolik peněz, kolik jich ještě přijde. Připadá mi, že to je všechno velmi zvláštní a že za tím je mnoho peněz z veřejných rozpočtů, peněz, které nutně našel země potřebuje na jiné a možná ještě důležitější věci.

Nechci tím říci, že informační systémy ministerstev a jiných státních úřadů nejsou důležité věci, to v žádném případě. Ale chci, aby nákup těchto věcí, jejich uvádění do práce našich nejvyšších úřadů státní správy mělo smysl, jak o tom píše v interním dopise paní ministryně Bérová, a aby hlavně prostředky, které na ně byly vynaloženy, byly vynaloženy řádně a účelně. A snad právě proto jsem nesouhlasil s odpovědí pana ministra, která nebyla napsána tak, abych jí rozuměl takto jasně a zřetelně, jak naznačuji. Možná mi odpoví nyní a budu spokojen více, možná budete spokojeni i vy, protože nepochybně se tady nejedná o otázku politickou, tady se jedná o otázku hospodářskou.

Určitě na závěr podám návrh, aby Sněmovna vyjádřila nesouhlas s odpovědí pana ministra na mou interpelaci evidovanou pod číslem 721 a uložila mu pak vypracovat odpověď novou a přesnější, nicméně to načtu až v podrobné rozpravě. Zatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jen bych chtěla připomenout, pane poslanče, že v tomto případě neprobíhá podrobná rozprava.

Do rozpravy se přihlásil ministr zemědělství pan Petr Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Děkuji, paní místopředsedkyně. Kolegyně a kolegové, k dotazům, které vznesl pan kolega, lze sdělit následující. Na každém z původních okresů v České republice funguje zemědělská agentura, pracoviště Ministerstva zemědělství. Jsou to základní vstupní jednotky, kde pořizují zemědělci v této chvíli veškerá data, která obnášejí registry a doplňují od zvířat, pozemků, jednotlivých parcel, prostě veškerá data, která se pořizují v rámci zjednodušených plateb Ministerstva zemědělství. Kdokoli z nás - a tím vás i vyzývám, abyste si zašli na kterékoli z pracovišť v České republice a ověřili si stav a funkčnost celého systému. Tento systém má malou průchodnost, projevují se časté poruchy a řada jiných problémů. Pracovníci zemědělských agentur v řadě případů před ukončením termínu podávání žádostí na podpory pro zemědělství pracují ve večerních či nočních hodinách kvůli neprůchodnosti systému, eventuálně v sobotu a neděli.

Dále do konce letošního roku v rámci doplnění informačního systému, což navazuje na principy společné zemědělské politiky Evropské unie a to, co musíme plnit v rámci zjednodušených plateb, musíme zřídit pro každého chovatele registr zvířat, registry vinic, registry sadů, případně jiných trvalých kultur. Nemluvím o tom, že v registrech zvířat dochází každý den u každého chovatele ke změně, ať už se jedná o narození, prodej, dodávku na jatka či jakýkoli jiný pohyb se zvířaty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP