Stenografický zápis 45. schůze, 17. června 2005


Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


140. Vládní návrh zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň /sněmovní tisk 959/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Václav Votava
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Mikuta
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jozef Kubinyi
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miloš Titz
Poslanec Václav Mencl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin)
(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


12. Vládní návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně souvisejících zákonů (zákon o finančních konglomerátech) /sněmovní tisk 835/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jiří Václavek
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tomáš Vrbík
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


22. Návrh poslanců Jaromíra Talíře, Taťány Fischerové, Evy Novákové, Anny Čurdové, Ladislava Skopala a Hany Šedivé na vydání zákona o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisk 756/ - druhé čtení

Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Josef Mikuta
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Mikuta
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Skopal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloš Máša
Poslanec Jaromír Talíř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zbyněk Novotný


23. Návrh poslanců Ladislava Skopala a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Ivana Levá
Poslankyně Taťána Fischerová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Břetislav Petr


27. Návrh poslanců Petra Zgarby, Ladislava Skopala, Karla Kratochvíleho a Josefa Řiháka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Miloslav Kučera
Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Kučera
Poslanec Josef Vícha
Poslanec Zdeněk Koudelka


35. Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


34. Návrh poslanců Františka Beneše, Jaroslava Gongola, Miroslava Opálky a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 894/ - druhé čtení

Poslanec František Beneš
Poslanec Václav Grüner
Poslanec František Beneš
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Antonín Zralý


31. Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 880/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Frank
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Jan Klas
Poslanec Tomáš Kladívko


32. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 881/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Jan Klas
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jan Klas
Předseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 15.25 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP