Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)
(pokračuje Čurdová)

A dovolte mi poslední větu závěrem. Já mám někdy v této Sněmovně pocit, když projednáváme zákony, jako by nám unikal reálný život, protože přece za každou takovouto zákonnou normou stojí člověk, kterému bychom měli nějakým způsobem pomoci. A v této zákonodárné normě právě chráníme oběti domácího násilí a chráníme děti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Moje otázka zní, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nikdo, rozpravu tedy končím.

Dávám možnost vystoupit zástupci navrhovatelů, poté paní zpravodajce.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat za tuto obecnou rozpravu, protože ukázala komplikovanost tohoto problému na jedné straně, ukázala dobrou vůli všech těch, kteří vystupovali, a obavy, které víceméně sdílíme všichni. Je na nás, abychom se rozhodli, zdali chceme ještě - a já to odhaduji vzhledem k tomu, že jsou před námi prázdniny - odložit řešení té věci o dalšího půl roku, což je samozřejmě možné, pokud k tomu najdeme skutečné důvody, anebo pokročit v legislativním procesu a pustit tento zákon do podrobné rozpravy, do třetího čtení a do Senátu.

Já osobně se přikláním, a to tak, že jednoznačně, k té druhé variantě, protože ty námitky, které tady zaznívají a o kterých v nejmenším nepochybuji, že jsou dobře míněny, tak byly na půdě té expertní skupiny, jejíž sestava pro mě osobně je zárukou té nejvyšší právní kvality, diskutovány, zvažovány a byl vybrán tento model. Netvrdím, že není možno vygenerovat nějaký jiný model, který se bude líbit jiné části právnické veřejnosti, ale jsem přesvědčen, že tento navržený model, model, který svým usnesením upravil ústavněprávní výbor, je životaschopný, a co víc, je schopný pomoci těm, na které domácí násilí nejhůře dopadá.

Já si opravdu nemyslím, že je možné zavádět nějaký dvojí režim pro služební byty a neslužební byty. Přece není možné, aby školník mohl tlouci svou manželku nebo školnice svého manžela, protože je ve služebním bytě a mohla požívat tím pádem nějaké vyšší ochrany. Je-li potřeba tuto věc řešit, tak zřejmě mimo obrys tohoto projednávaného zákona.

A proto se domnívám, že návrh, tak jak je projednán i v ústavněprávním výboru, je schopen postoupit do podrobné rozpravy, a prosím vás, abyste tento zákon do podrobné rozpravy propustili.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní má slovo paní zpravodajka. Prosím o shrnutí rozpravy a přednesení návrhů k hlasování.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, v právě proběhlé rozpravě vystoupilo sedm řečníků, byl podán návrh na vrácení k opětovnému projednávání v ústavněprávním výboru. Ten návrh byl opětovně sekundován dalšími poslanci a je třeba teď o tomto návrhu rozhodnout hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Prosím všechny, kteří mají zájem hlasovat, aby přišli do jednacího sálu. Já vás ohlašuji na žádost z pléna a prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Přikročíme k hlasování, a to o návrhu vrátit návrh zákona výboru k novému projednání.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 70. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 147 pro návrh 83, proti 36. Konstatuji, že tento návrh byl přijat a Sněmovna rozhodla o vrácení tohoto návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Ještě pan kolega Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane místopředsedo, chápu se slova proto, abych všechny ty, kteří mají i nadále pochybnosti o způsobilosti této vládní předlohy, pozval na seminář, který k této problematice v průběhu září pravděpodobně uspořádáme se skupinou předkladatelů, a věřím, že tento seminář přispěje k odstranění těch pochybností, které v tuto chvíli ve Sněmovně převládly. Věřím, že těch tuším 83 poslanců si udělá čas a přijde společně s experty tuto problematiku diskutovat, příp. získat nějaké nové poznatky. Potom teprve bychom přistoupili k projednávání na půdě ústavněprávního výboru.

V tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

28.
Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

 

Tento návrh uvede navrhovatel pan kolega Kalousek. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený člene vlády, kolegyně, kolegové, myslím si, můžu zkrátit úvodní slovo ve druhém čtení na minimum, neboť diskuse, která je vedena o tomto návrhu, je velmi široká a frekventovaná.

Omezím se tedy na to, abych okomentoval stanovisko vlády, kdy vládě děkuji za to, že upozornila na nesystémovou chybu, kdy vypadl v případě stanovení koeficientu poměru diet předseda Sněmovny a předseda Senátu. V tomto případě napravím toto pochybení předložením pozměňovacího návrhu v podrobném čtení.

Naprosto nemohu souhlasit se stanoviskem vlády, ve kterém odůvodňuje svůj negativní přístup k výši diet tím, že ústavní činitelé si na rozdíl od zaměstnanců musí platit například nemocenské pojištění. Není to pravda, samozřejmě při našem vycestování nás pojišťuje Kancelář Poslanecké sněmovny.

Skoro by se mi chtělo říci, že vláda souhlasí s omezením nebo s odstraněním duplicit tam, kde se to netýká ministrů. Tam, kde se to ministrů týká, tam vláda nesouhlasí, ale to je zcela jistě jenom náhoda.

Opakuji, že můj návrh nemá ambici na komplexní systémovou změnu, je návrhem na odstranění tří zjevných duplicit, kde čerpáme na jeden účel z několika různých zdrojů. Jsem přesvědčen, že to je nepřípadné. Prosím o podporu tohoto návrhu a těším se na pozměňovací návrhy ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Ten přijal záznam z jednání, který vám byl rozdán jako sněmovní tisk 849/Z. Prosím, aby nás o jednání výboru informoval zpravodaj kolega Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Pane předsedající, dámy a pánové, jak už tady předkladatel uvedl, rozpočtový výbor k tomuto tisku nepřijal žádné usnesení. Neznamená to, že by tento bod nebyl podrobně projednáván, neznamená to, že k tomuto tisku nebyly podávány pozměňovací návrhy. Ale aspoň o dvou pozměňovacích návrzích, které byly nejen diskutovány, ale rozpočtovým výborem doporučeny, bych se chtěl zmínit, neboť v médiích šla o těchto návrzích nepravdivá informace.

Jednak šlo o jednoúčelovou paušální náhradu, kde zvýšení se mělo týkat pouze 15 až 20 členů Parlamentu, kteří používají letadlo k cestám na zasedání orgánů Parlamentu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP