Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí. Není tomu tak. Já se ještě dodatečně zeptám paní poslankyně, zda dávala návrh na usnesení. (Reakce mimo mikrofon.) Končím tedy rozpravu a znovu se pokusím přivolat naše kolegy a kolegyně.

Odhlásím vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Počkám do 17.30 hodin. Připomínám, že jsem vás všechny odhlásila, takže prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Je 17.30 hodin, podle přihlášených je nás tady 51. Kolegyně a kolegové, budu postupovat jako v tom předchozím případě. Přerušuji projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci s tím, že rozprava byla ukončena a zbývá nám jenom hlasovat o navrženém usnesení. Hlasovat o navržených usneseních z obou dvou odpovědí budeme zítra ráno.

Já tímto končím dnešní jednací den. Zítra budeme po hlasování o těchto usneseních pokračovat v jednání podle schváleného pořadu, to znamená pevně zařazenými body, až je vyčerpáme, budeme pokračovat v projednávání druhých čtení, která jsme dnes nestihli. Prvním bodem je sloučení nemocnice v Plzni.

Děkuji, a hezké odpoledne i večer.

 

(Jednání skončilo v 17.32 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP