Neautorizováno !


 

(15.50 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Konečný termín dokončení stavby byl stavebním povolením Magistrátu města Pardubice stanoven na 31. prosince 2023.

Nyní co se týká těch pokut. Dne 15. března 2004 byla rozhodnutí České inspekce životního prostředí uložena pokuta ve výši 500 tisíc Kč za provozování zařízení k využívání odpadů bez potřebného souhlasu krajského úřadu. Odvolací orgán toto rozhodnutí vrátil prvoinstančnímu orgánu k novému projednání z důvodu došetření některých právních aspektů. Inspekce následně vydala rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 90 tisíc Kč. Záležitost byla opakovaně vrácena odvolacím orgánem k novému projednání, to bylo 18. ledna 2005, a 23. března 2005 vydala inspekce rozhodnutí třetí, kterým uložila pokutu 109 tisíc Kč. Zatím o tomto odvolání odbor výkonu státní správy nerozhodl. Dne 3. prosince 2004 byla rozhodnutím inspekce uložena pokuta ve výši 50 tisíc Kč za absenci souhlasu krajského úřadu k provozu zařízení recyklační linky umístěné v dané lokalitě a 21. března byla rozhodnutím odboru výkonu státní správy pokuta snížena na 5 tisíc Kč. To jsou tedy pokuty za nakládání s odpady.

Potom ještě došlo k uložení celkem dvou pokut na úseku ochrany přírody a krajiny.

Musím dát po prostudování tohoto případu panu poslanci zčásti zapravdu, že v některých případech odbory výkonu státní správy jako odvolací orgány proti České inspekci životního prostředí nepostupují zcela jednotně. Zatímco ve většině krajů jsou rozhodnutí inspekce potvrzována, případně je při zjištění určitého pochybení inspekce ta pokuta zčásti snížena, tak v některých regionech dochází k nadměrně častému zásahu odvolacího orgánu do rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Toto bylo opakovaně Českou inspekcí životního prostředí kritizováno a já jsem opakovaně uložil náměstkovi, který je za činnost odboru výkonu státní správy odpovědný, aby učinil opatření k nápravě. Vzhledem k tomu, že se jedná o stranického kolegu pana poslance Titze, tak se ho může dotázat přímo, ale chtěl bych říci, že nejsem zatím s výsledky sjednocení výkonu státní správy v těch odborech zcela spokojen, a proto je v současné době na ministerstvu diskuse, zda odvolací řízení těmto odborům výkonu státní správy neodebrat a neprovádět ho na Ministerstvu životního prostředí, což by zajistilo jednak jednotný výkon státní správy, jednak mnohem podrobnější dohled nad všemi těmi případy, aby se situace, kdy v některých krajích dochází k mnohem častějšímu rušení nebo snižování pokut ukládaných inspekcí, nemohla opakovat. Protože souhlasím s panem poslancem Titzem, že to potom může lokálně vést k určité demotivaci v práci inspektorů. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane poslanče, můžete ještě minutu komentovat nebo se ptát.

 

Poslanec Miloš Titz: Já panu ministru děkuji a byl bych docela rád, kdybych to, co četl, mohl dostat do ruky. Za druhé bych rád věděl, jaký můj kolega to je - já moc neleštím kliky na ministerstvech, takže neznám, kde který náměstek je.

Dovolil bych si přece jenom ještě položit dvě dodatečné otázky, na které bych rád znal odpověď. Znamená to, že Inspekce životního prostředí řekněme vzhledem k tomu snižování bezdůvodně a opakovaně šikanovala soukromého podnikatele, anebo Ministerstvo životního prostředí téhož soukromého podnikatele v jeho nezákonné činnosti opakovaně krylo? Závěrem bych se v zásadě zeptal: Pane ministře, budete v této kauze konat víc než jenom kompetenčně na ministerstvu, anebo budete na základě dosavadního stavu - ať už bude pravda to za prvé nebo to za druhé, šikanování soukromého podnikatele nebo jeho krytí - s touto záležitostí chtít něco dělat?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla ještě doplňující otázka na pana ministra. Máte dvě minuty, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Všechna ta řízení kolegu Titzovi předám. Náměstek ministra pro sekci legislativy a státní správy je pan dr. Petržílek.

Chtěl bych říci, že samozřejmě nikdy není tato věc černobílá, jsou případy, kdy inspekce uloží pokutu neodůvodněně vysokou a odvolací orgán ji právem sníží, jsou případy, kdy inspekce jedná podle svého nejlepšího přesvědčení a odvolací orgán hodnotí výši té pokuty jako neúměrnou. Ale chtěl bych říci na základě konkrétního postupu Ministerstva životního prostředí u těch dalších pokut, že v této souvislosti v tom konkrétním případě je podle mého názoru na základě těch podkladů, které mám, pravda spíše na straně České inspekce životního prostředí. Protože u pokuty, která byla uložena za neumožnění kontroly, konkrétně vstupu inspektorů na pozemek k prověření telefonického podnětu z téhož dne, který upozorňoval na sypání odpadního materiálu do vody zemníků, kdy inspekce uložila pokutu ve výši 300 tisíc Kč a rozhodnutí bylo odborem výkonu státní správy zrušeno, když inspekce podala podnět k přezkoumání toho zrušovacího rozhodnutí odboru výkonu státní správy Ministerstvu životního prostředí, tak rozkladová komise ministra doporučila rozhodnutí hradeckého odboru výkonu státní správy zrušit. To znamená, že to zrušovací rozhodnutí neplatí a v současné době platí pokuta uložená Českou inspekcí životního prostředí. Rozkladová komise je složena z právníků a připravuje pro ministra životního prostředí stanovisko k těm rozkladům mimo odvolací řízení a v tomto konkrétním, jasném případě dala zapravdu České inspekci životního prostředí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, váš čas vypršel. To znamená, že tato interpelace také končí.

Další je interpelace místopředsedy Ivana Langera na ministra vnitra Františka Bublana ve věci reakcí policejní mluvčí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, začátkem června tohoto roku se na našich ulicích konala opět jedna z velkých dopravně bezpečnostních akcí typu Kryštof. Tentokráte nesla název Jestřáb. Jak je vám jistě známo, pane ministře, jsem proti monstrózním akcím tohoto typu s krátkodobým efektem, spíše zastáncem každodenní cílevědomé tvrdé práce policie, nicméně nechci svůj názor zde šířeji rozvádět.

Svůj názor na tuto akci ale prezentoval v deníku Mladá fronta Dnes i moderátor České televize a Českého rozhlasu pan Jakub Železný, ve kterém kritizoval z jeho pohledu nesmyslnost těchto hromadných akcí. Na jeho komentář bleskově zareagovala tisková mluvčí Policejního prezidia paní Blanka Kosinová. To je naprosto přirozené, proti názoru jednoho přichází tisková mluvčí, která má prezentovat opačný pohled, pokud existuje. K mému velkému překvapení ale charakter její reakce nebyl argumentační typu "takovéto a takovéto akce přinesly v rámci celoroční statistiky takové a takové snížení nehodovosti, počtu vážných dopravních nehod, snížení škod, snížení počtu zraněných či mrtvých", nýbrž se nesla výhradně a pouze v osobní útočné rovině směrem k pisateli tohoto článku. Navíc vykreslila některé informace, které podle mne musela znát výhradně a pouze z policejních zdrojů. Nevím, jak se věc odehrála, ale vím, že toto není první reakce paní Kosinové. Stačí si připomenout její slova, aby si šéf středočeské dopravní policie Stanislav Huml hledal jinou práci, když není spokojen s prací svých nadřízených, kteří svými rozhodnutími porušují zákon.

Já interpeluji proto, že oba dva nás nepochybně trápí mediální obraz Policie České republiky v očích české veřejnosti. Domnívám se, že toto k dobrému obrazu policie rozhodně nepřispívá, a chci znát váš názor na popsanou reakci policejní mluvčí paní Kosinové na komentář pana Jakuba Želeného v Mladé frontě Dnes. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď prosím pana ministra Bublana, aby odpověděl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP