Stenografický zápis 37. schůze, 2. listopadu 2004

(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Petr Zgarba
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Petr Braný
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Petr Braný


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 688/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Radko Martínek
Předseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Miloš Melčák


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Jan Mládek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Antonín Macháček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloš Melčák
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec František Pelc
Poslanec Miroslav Kalousek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Martin Říman
Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jaromír Schling
Poslankyně Eva Dundáčková


4. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaromír Talíř
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.47 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Josef Hojdar


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na bezúplatné převody nemovitostí ze správy Fondu dětí a mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 98 ze dne 28. ledna 2004 /sněmovní tisk 734/

Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Ladislav Býček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Radim Turek
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Ladislav Býček
Poslanec Petr Bratský
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková
Poslanec Vladimír Koníček
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ladislav Býček
Poslankyně Hana Šedivá


4. Vládní návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - druhé čtení

Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Tom Zajíček
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Josef Hojdar
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek
Poslanec František Pelc
Poslanec Tomáš Teplík
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Pelc
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Vymětal


5. Návrh poslanců Lubomíra Suka, Miloše Patery, Tomáše Hasila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel /sněmovní tisk 321/ - druhé čtení

Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Lubomír Suk


6. Návrh poslanců Jiřího Hanuše, Hany Orgoníkové, Vlastimila Dlaba a dalších na vydání zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 373/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloš Kužvart
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání přerušeno v 16.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Miloš Kužvart
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaromír Schling
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jaromír Schling


7. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Ivo Vykydal
Poslankyně Miroslava Vlčková
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ivo Vykydal
Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek


9. Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Marie Rusová
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Poslanec David Šeich
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Kavan
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Vlasta Parkanová


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 801/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn
Poslanec Michal Doktor
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 19.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP