Sněmovní tisk 688
Novela z. o nakládání se surovými diamanty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 688/0 dne 3. 6. 2004.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Ing. Miloš Melčák, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1164).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 10. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 688/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 11. 2004 na 37. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 688/2, který byl rozeslán 3. 11. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 11. 2004 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 1383).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 12. 2004.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 1. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 1. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 2. 2005.

Zákon vyhlášen 8. 2. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 16 pod číslem 60/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: dovoz, dovozní povolení, drahokamy, tranzit, vývoz, vývozní povolení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)