Sněmovní tisk 373
Návrh zákona o výstavbě dálnic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Hanuš, Hana Orgoníková, Vlastimil Dlab, Soňa Marková) předložila sněmovně návrh zákona 25. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Hanuš Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 373/0 dne 25. 6. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2003. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2003 jako tisk 373/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Jaromír Schling a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 795).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 24., 25. 3. 2004 na 30. schůzi přerušeno (hlasování č. 42, usnesení č. 983).
  Návrh zákona v obecné rozpravě 2. 11. 2004 na 37. schůzi vrácen výborům k novému projednání (hlasování č. 26, usnesení č. 1326).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23., 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/6, který byl rozeslán 3. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 156, usnesení č. 1480).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 3. 2005 na 42. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 373/7, který byl rozeslán 24. 3. 2005 v 9:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 3. 2005 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 112, usnesení č. 1617).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 373/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2005 poslancům jako tisk 373/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 314).Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Obchod a služby, Vozidla silniční

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, hospodářské priority, silniční síť, silniční stavby, stavební právo, veřejně prospěšná služba

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)