Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Koháček

Schůze: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 37, 39, 40, 41

2. schůze (26. 1. 1993)

II. Volba prezidenta republiky
část č. 5 (26. 1. 1993)

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
části č. 11-12 (24. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XII. Zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 147
část č. 11 (24. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 27 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

XXIV. Výroční zpráva Rady České televize za rok 1992 a návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke stavu vysílání České televize
část č. 29 (22. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 11 (19. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 9, část č. 12 (16. 6. 1993)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 20 (17. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

Bod č. 5
část č. 4 (7. 7. 1993)

12. schůze (14. - 16. 9. 1993)

XXI. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1993 podle sněmovního tisku 497
část č. 18 (16. 9. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

XI. Návrh na volbu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
části č. 13-14 (13. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 9 (10. 11. 1993)

Bod č. 17
část č. 17 (10. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 17
část č. 40 (7. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 14
část č. 9 (16. 2. 1994)

XIX. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o televizním vysílání přesahujícím hranice států
část č. 13 (16. 2. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (2. 6. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

Bod č. 4
část č. 5 (8. 9. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

Bod č. 5
části č. 2-3 (27. 9. 1994)

Bod č. 21
část č. 9 (28. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 9
část č. 6 (1. 11. 1994), části č. 12-13 (2. 11. 1994)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 22 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 5
část č. 11 (7. 12. 1994)

27. schůze (27. 12. 1994)

II. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady c. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácený prezidentem republiky
část č. 2 (27. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Petra Koháčka a Jiřího Karase na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 228
část č. 8 (8. 2. 1995)

Bod č. 28
část č. 13 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 9 (15. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 14
část č. 17 (21. 6. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení
část č. 13 (6. 12. 1995)

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
část č. 17 (7. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 20 (7. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 2 (6. 2. 1996), část č. 25 (8. 2. 1996), část č. 48 (14. 2. 1996), část č. 64 (15. 2. 1996)

XXVIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
části č. 15-16 (8. 2. 1996)

XXXXII. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2084) - prvé čtení
část č. 27 (9. 2. 1996)

LII. Návrh poslanců Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2011) - prvé čtení
část č. 33 (9. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 29 (14. 3. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 2 (16. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP