Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jiří Bílý

Schůze: 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42

3. schůze (27. - 28. 1. 1993)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 12 (28. 1. 1993)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 14 (28. 1. 1993)

4. schůze (2. - 5. 2. 1993)

V. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky
část č. 2 (3. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 26 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 1 (18. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 12
část č. 9, část č. 12 (16. 6. 1993)

XIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky ke Statutu Rady Evropy, sjednanému v Londýně dne 5. 5. 1949, podle sněmovního tisku 377
část č. 10 (16. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

III. Informace o přijetí České republiky do Rady Evropy
část č. 2 (7. 7. 1993)

IX. Žádost prezidenta republiky o souhlas Poslanecké sněmovny se jmenováním soudců Ústavního soudu, podle sněmovního tisku 456
části č. 12-13 (8. 7. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
části č. 22-23 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

XXI. Vládní návrh Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podle sněmovního tisku 606
část č. 43 (8. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 17
část č. 12 (16. 2. 1994)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 17 (17. 2. 1994)

XXVI. Návrh na přeřazení poslankyně Marty Hubové z výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu do výboru petičního, pro lidská práva a národnosti, na vlastní žádost
část č. 26 (17. 2. 1994)

Bod č. 27
část č. 27 (17. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 14, část č. 17 (24. 3. 1994)

XVII. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

část č. 12 (28. 4. 1994)

XIII. Roční účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1993, podle sněmovního tisku 863
část č. 9 (27. 4. 1994)

XVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 13 (28. 4. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
části č. 18-19 (28. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

část č. 1 (31. 5. 1994)

XIX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
část č. 21 (2. 6. 1994)

21. schůze (7. - 9. 7. 1994)

část č. 1 (7. 7. 1994)

VIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 8 (8. 7. 1994)

XXV. Návrh poslanců Pavla Tollnera a dalších na vydání zákona o státních vyznamenáních České republiky, podle sněmovních tisků 307, 307 A, 996 a 1039
části č. 29-30 (9. 7. 1994)

22. schůze (8. 9. 1994)

část č. 1 (8. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

část č. 1 (1. 11. 1994)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (3. 11. 1994)

XXIII. Návrh na změnu ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky
část č. 24 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 44, část č. 46 (13. 12. 1994)

XXXXVII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, jímž se žádá vláda o předložení návrhů zákonů souvisejících s územním členěním státu a reformou veřejné správy
část č. 63 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

XXXII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
část č. 18 (9. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 32 (17. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

XXIV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k vyjádření uznání vojákům, kteří kladli ozbrojený odpor německé moci dne 14. 3. 1939
část č. 28 (20. 4. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995), části č. 9-10 (21. 6. 1995), části č. 37-38 (27. 6. 1995)

33. schůze (25. 7. 1995)

část č. 2 (25. 7. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 2 (5. 12. 1995)

XII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice, podle sněmovního tisku 1915 - prvé čtení
část č. 15 (6. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 8 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

část č. 47 (14. 2. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

I. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podepsaná v Židlochovicích dne 4. ledna 1996, podle sněmovního tisku 2049 - druhé čtení
část č. 2 (23. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP