Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Hirš

Schůze: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

III. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN
část č. 4 (23. 2. 1993)

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 17 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

část č. 1 (23. 3. 1993)

XXIII. Informace vlády České republiky o stavu jednání s vládou Spolkové republiky Německo ve věci vysídlení přistěhovalců z území Spolkové republiky Německo
část č. 16 (25. 3. 1993)

Bod č. 24
část č. 18 (25. 3. 1993)

XXVIII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády České republiky
část č. 24 (25. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

část č. 45 (1. 6. 1993)

Bod č. 3
část č. 3 (18. 5. 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250
část č. 36 (21. 5. 1993)

10. schůze (15. - 17. 6. 1993)

Bod č. 8
část č. 5 (15. 6. 1993)

11. schůze (7. - 10. 7. 1993)

část č. 1 (7. 7. 1993)

Bod č. 27
část č. 22, část č. 32 (9. 7. 1993)

Bod č. 35
část č. 36, část č. 42 (10. 7. 1993)

Bod č. 36
část č. 38 (10. 7. 1993)

13. schůze (12. - 15. 10. 1993)

část č. 1 (12. 10. 1993)

VI. Zpráva vlády České republiky o stavu v oblasti migrace na území České republiky a k dlouhodobé koncepci legislativního řešení všech forem migrace, podle sněmovního tisku 495
část č. 4 (12. 10. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny
část č. 1 (9. 11. 1993)

Bod č. 8
část č. 8 (9. 11. 1993), část č. 9 (10. 11. 1993)

Bod č. 11
část č. 12 (10. 11. 1993)

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích
část č. 22 (11. 11. 1993)

15. schůze (1. - 9. 12. 1993)

Bod č. 4
část č. 4 (1. 12. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (1. 12. 1993)

Bod č. 7
část č. 16 (2. 12. 1993)

Bod č. 9
část č. 16 (2. 12. 1993)

Bod č. 15
část č. 38 (7. 12. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

část č. 1 (15. 2. 1994)

Bod č. 32
část č. 30 (18. 2. 1994)

Bod č. 33
část č. 36 (18. 2. 1994)

XXXVI. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1994, podle sněmovního tisku 768
část č. 36 (18. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 6
část č. 6 (22. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

Bod č. 20
část č. 21 (29. 4. 1994)

19. schůze (31. 5. - 3. 6. 1994)

Bod č. 20
část č. 23, část č. 29 (2. 6. 1994)

23. schůze (27. - 29. 9. 1994)

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců
část č. 17 (29. 9. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 5
část č. 4 (1. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 34 (9. 12. 1994)

Bod č. 9
část č. 15 (7. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 20 (8. 12. 1994)

Bod č. 18
část č. 24 (8. 12. 1994)

Bod č. 20
část č. 31 (9. 12. 1994)

Bod č. 29
část č. 51 (14. 12. 1994)

Bod č. 33
části č. 59-60 (15. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 15
část č. 11 (15. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

část č. 22 (20. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislostí s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky
část č. 8 (24. 5. 1995)

Bod č. 14
části č. 9-10 (24. 5. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve zněni pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821
část č. 19 (7. 12. 1995)

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení
část č. 21 (7. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení
část č. 7 (20. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení
část č. 67 (21. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení
část č. 13 (13. 3. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP