Stenografický zápis 38. schůze, 4. května 2012


Zahájení
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura


76. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2012 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2011) /sněmovní tisk 609/

Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslankyně Helena Langšádlová
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Rath
Guvernér ČNB Miroslav Singer
Poslankyně Helena Langšádlová


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 558/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Svoboda


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 536/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec David Kádner
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Florián
Poslankyně Helena Langšádlová


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Doktor


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 463/5/- vrácený Senátem

Poslanec Václav Cempírek
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Václav Baštýř


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 528/4/- vrácený Senátem

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Bureš
Senátorka Veronika Vrecionová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Václav Votava
Poslanec Václav Cempírek
Poslanec Jan Bureš
Poslanec Milan Urban
Poslanec David Rath
Poslanec Pavel Bém
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.16 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.15 hodin)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Skokan


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - třetí čtení

Poslanec Jan Chvojka


14. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou /sněmovní tisk 548/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Hamáček


17. Vládní návrh zákona o kontrole (kontrolní řád) /sněmovní tisk 575/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Roman Sklenák


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973, ve znění Smlouvy ze dne 26. října 2001, podepsaná dne 3. listopadu 2011 v Praze /sněmovní tisk 561/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Hamáček


52. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti, podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Kateřina Konečná


18. Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - druhé čtení

Poslankyně Kateřina Klasnová
Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák
Poslanec Pavel Kováčik


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/ - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Dolejš
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Milada Emmerová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 13.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.55 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec František Novosad
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Josef Smýkal
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.50 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec David Rath
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Bauer
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP