Sněmovní tisk 536
Novela z. o bankách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 11. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 22. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal navíc návrh zákona a vydal 12. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/3 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 536/4 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/5, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 16:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 134, usnesení č. 1096).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 536/6, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 14:24.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 118, usnesení č. 1155).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 5. 2012.
  Zákon Senátem schválen 14. 6. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 254/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1530Pavel Bém03204-01390.doc (61 KB) / PDF (146 KB, 7 stran) 13. 3. 2012 v 13:49:31
2021Jan Florián03395-01742.doc (78 KB) / PDF (144 KB, 6 stran) 19. 4. 2012 v 11:18:00
2185Helena Langšádlová03454-01847.doc (43 KB) / PDF (81 KB, 3 strany) 3. 5. 2012 v 11:06:20


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní právo, bankovnictví, cenné papíry, centrální banka, finanční instituce, nucená správa

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)