Sněmovní tisk 575
Vl.n.z. o kontrole (kontrolní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 16. 1. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Mgr. Roman Sklenák a navrhl přikázat k projednání výborům: Kontrolní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 987).

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 575/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 575/2, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 13:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 127, usnesení č. 1159).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 5. 2012.
  Zákon Senátem schválen 14. 6. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2012.

Zákon vyhlášen 19. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 255/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Správa státní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: kontrolní moc, kontrolní úřad, korupce, orgány veřejné správy, pravomoc výkonné moci, průhlednost rozhodování, správní dohled, správní kontrola, správní spolupráce, veřejná správa

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)