Sněmovní tisk 503
Novela z. o rybářství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 3. 10. 2011.
Zástupce navrhovatele: Palas J., Novák M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 503/0 dne 4. 10. 2011.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 10. 2011. Vláda zaslala stanovisko 3. 11. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 11. 2011 jako tisk 503/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 11. 2011 (usnesení č. 193). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 974).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 503/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 1160).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 237/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Přečiny, přestupky, Rozpočet, Rybářství
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: chov ryb, regionální orgány státní správy, rybářská politika, rybářské obhospodařování, sladkovodní rybolov, správní delikt, trestný čin

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)