Sněmovní tisk 548
Vl.n.ústav.z. o změnách státních hranic s Rakouskou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 548/0 dne 6. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 12. 2011 (usnesení č. 205). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 990).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 548/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na 38. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 1156).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 5. 2012.
  Zákon Senátem schválen 14. 6. 2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 235/2012 Sb.Hesla věcného rejstříku: Hranice státní, Ústava České republiky
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, RakouskoISP (příhlásit)