Stenografický zápis 32. schůze, 8. prosince 2011


Zahájení
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím


141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec David Rath
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec David Rath
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec David Rath
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


56. Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ES /kód dokumentu 14942/11, KOM(2011) 594 v konečném znění/ /sněmovní tisk 540-E/

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Bauer
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jan Bauer


117. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Vít Bárta
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno od 12.23 do 12.28 hodin.)

Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 12.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Cyril Zapletal
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vladimír Koníček


134. Návrh II. změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011 /sněmovní tisk 505/

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Jan Babor


57. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Úmluvy Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO) přijaté na 20. zasedání Shromáždění této organizace /sněmovní tisk 359/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Florián


58. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k revidovanému Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní družicové organizace pro pohyblivé služby (IMSO), ve znění z roku 1999 /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Jan Florián


59. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o leteckých službách /sněmovní tisk 368/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Rom Kostřica


60. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 387/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslanec Rom Kostřica


61. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o zřízení Středoevropského funkčního bloku vzdušného prostoru /sněmovní tisk 389/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Kateřina Konečná


62. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno ve 13.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


142. Ústní interpelace

Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Radim Jirout
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Jiří Šlégr
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Paroubek
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Václav Votava
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Votava
Poslanec Karel Černý
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jiří Šlégr
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Antonín Seďa
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Dana Váhalová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Václav Klučka
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání přerušeno v 16.37 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.50 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


63. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 17. května 2011 v Baku /sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Holík
Poslankyně Miloslava Vostrá


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 24. května 2011 /sněmovní tisk 417/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslankyně Miloslava Vostrá


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 27. května 2011 /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec David Vodrážka


67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 6. června 2011 /sněmovní tisk 422/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Kristýna Kočí
Poslankyně Miloslava Vostrá


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Robin Böhnisch


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací, podepsaná v Nikósii dne 9. června 2011 /sněmovní tisk 430/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec David Vodrážka


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011 /sněmovní tisk 432/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Gabriela Pecková


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec David Vodrážka


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Baku dne 17. května 2011 /sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Renáta Witoszová


74. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z Rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596 a s přijetím změn Dohody o Mnohostranné agentuře pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86 /sněmovní tisk 442/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Jana Fischerová


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro zákaz chemických zbraní o inspekcích na místě v objektu pro ochranné účely seznamu 1, podepsaná v Haagu dne 15. června 2011 /sněmovní tisk 454/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Kateřina Konečná


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Praze dne 13. června 2011 /sněmovní tisk 459/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslankyně Miloslava Vostrá


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce a stanovisko vlády k němu /sněmovní tisk 388/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jaroslav Eček
Poslanec Jiří Skalický


78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011 /sněmovní tisk 522/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Kristýna Kočí


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 18. července 2011 /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Pavel Holík


80. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 15. září 2011 /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Lenka Andrýsová


81. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011 /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Novosad
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo v 17.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP