Stenografický zápis 32. schůze, 7. prosince 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Novotný ml.
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ladislav Skopal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Pavel Bém
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Anna Putnová


13. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová


12. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Jaroslav Škárka


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 403/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Ivan Ohlídal


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 443/ - druhé čtení

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslankyně Marta Semelová


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 404/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec František Dědič


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jiří Oliva


18. Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /sněmovní tisk 445/ - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Čechlovský


24. Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Václav Neubauer
Poslanec Jan Látka
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jan Husák
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Husák
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání přerušeno v 15.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.12 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Kubata
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Jan Husák
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Jan Kubata
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Látka


25. Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jan Klán
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal


26. Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - druhé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec František Dědič
Poslanec Michal Doktor


27. Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 480/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová

(Jednání skončilo v 15.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP