Stenografický zápis 32. schůze, 9. prosince 2011


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zbyněk Stanjura


13. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jeroným Tejc


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Antonín


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jaroslav Krákora


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 421/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Petr Braný
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Bauer


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 535/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Husák
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Husák
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Novotný ml.
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Václav Votava


35. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 521/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Křeček


36. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Václava Votavy, Lubomíra Zaorálka a dalších na vydání zákona o přiznání k registrovanému majetku a o změně zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Černý
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Bohuslav Sobotka


37. Návrh poslanců Františka Dědiče, Jana Bauera, Jiřího Olivy, Milana Šťovíčka a Jana Babora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení

Poslanec František Dědič
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslanec Jiří Oliva
Poslanec František Dědič


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 510/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání bylo přerušeno ve 12.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.45 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslankyně Marie Nedvědová
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová

(Jednání skončilo ve 12.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP