Stenografický zápis 44. schůze, 5. května 2005


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Miloslav Kala


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 751/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Václav Votava
Poslanec Antonín Seďa
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Zdeněk Koudelka


34. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 811/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Stanislav Křeček


35. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 812/ - druhé čtení

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miloš Melčák


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda), podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2004 /sněmovní tisk 844/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Vladimír Reiber


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol, kterým se mění Úmluva o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), vypracovaný na základě čl. 43 odst. 1 této Úmluvy /sněmovní tisk 853/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Petr Šulák


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s její výpovědí Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství ze dne 9. července 1984 /sněmovní tisk 868/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Vladimír Reiber


42. Návrh poslanců Miroslava Kapouna, Ludvíka Hovorky, Antonína Zralého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Eduard Vávra
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Radim Turek
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Petr Pleva


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Václav Frank
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslanec Antonín Seďa


44. Návrh poslanců Petra Krilla, Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení

Poslanec Petr Krill
Poslankyně Miroslava Vlčková
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 11.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Lubomír Suk
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Hana Šedivá


45. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 899/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek


118. Ústní interpelace

Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslankyně Eva Dundáčková
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Martin Říman
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec František Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec František Beneš
Předseda vlády ČR Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Jiří Pospíšil
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Poslanec Zbyněk Novotný
Ministryně informatiky ČR Dana Bérová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr obrany ČR Karel Kühnl
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR František Bublan
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 16.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP