Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Počkám tedy na kontrolu výsledku hlasování. O slovo se hlásí pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Omlouvám se. Vážený pane předsedající, údajně mám křížek na sjetině při předchozím hlasování, a hlasoval jsem pro, takže zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vzhledem k tomu, že šlo o jeden jediný hlas, myslím, že je tady zcela na místě použít toto ustanovení jednacího řádu. Jindy o tom mívám pochybnost.

 

O návrhu na opakování hlasování pořadové číslo 63 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 64 na základě návrhu pana poslance Radima Turka. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 143 pro 109, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Byla přijata námitka proti zápisu o hlasování, které je pořízeno elektronicky, s tím, že nebyl vysloven souhlas s vůli jednotlivých poslanců.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů podle § 91 odst. 3, a to v hlasování pořadové číslo 65, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 145 pro 74, proti 52. Návrh byl přijat.

 

Vyčkám ale kontroly hlasování. Rychlost projednávání tohoto tisku je zřejmě předmětem sporu. Jednotliví členové z jednotlivých klubů souhlasí. Takže konstatuji, že návrh byl přijat a že hlasováním jsme přijali tento tisk, s tím, že jsme rozhodli o zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů, s tím, že musíme ještě přikázat. To teprve otevřu rozpravu, komu přikázat.

Prosím. Pan navrhovatel.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Já bych chtěl pro stenozáznam sdělit, že i když jsem hlasoval pro, mám na sjetině křížek, ale nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan navrhovatel tedy nezpochybňuje hlasování vzhledem k tomu, že to prošlo.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Vzhledem k tomu, že tento návrh byl původně navržen k projednávání podle § 90 odst. 2, organizační výbor ani předseda Sněmovny nenavrhl přikázání žádnému z výborů. Ptám se tedy navrhovatele a zpravodajky na jejich návrhy, případně další návrhy z pléna. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Alena Páralová: Navrhuji, aby zákon byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a dále aby byl přikázán výboru petičnímu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Další návrhy? Pan kolega Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Navrhuji přikázat rovněž výboru hospodářskému.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Další návrh? Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, protože vláda vyjádřila ve svém stanovisku vážné pochybnosti, zdali je tento návrh v souladu s ústavou. Prosím, aby byl přikázán ústavněprávnímu výboru, aby prozkoumal jeho ústavnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má ještě někdo další návrh na přikázání výborům? Není tomu tak. Budeme tedy jednotlivě rozhodovat o přikázání. První návrh bude o výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Druhý návrh výbor petiční. Třetí návrh výbor hospodářský. Čtvrtý návrh výbor ústavněprávní.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 66 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 150 pro 117, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní zahajuji hlasování pořadové číslo 67. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru petičnímu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 149 pro 47, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru hospodářskému v hlasování pořadové číslo 68. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 149 pro 109, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslední hlasování pořadové číslo 69. Rozhodneme o přikázání výboru ústavněprávnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 149 pro 77, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že sněmovní tisk 898 byl přikázán výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, výboru hospodářskému a výboru ústavněprávnímu. Jeho lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji zástupci navrhovatelů panu Miroslavu Kapounovi. Děkuji zpravodajce paní poslankyni Aleně Páralové. Končím bod č. 42.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), a zákon č. 154/1994 Sb.,
o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 960/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Bylo navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. K tomuto návrhu jsem obdržel dokument poslaneckého klubu ODS, kterým podle § 90 odst. 2 vetuje svými více než 50 podpisy projednávání podle § 90 odst. 2, tedy ve zkráceném jednání. Znamená to, že tímto způsobem postupovat nemůžeme.

Požádám v tuto chvíli, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan ministr vnitra František Bublan, který je pověřen vládou předložit tento návrh, a dále pan poslanec Antonín Seďa, který je zpravodajem pro prvé čtení tohoto návrhu.

Nyní prosím pana ministra vnitra Františka Bublana, aby předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP