Sněmovní tisk 853
Protokol k Úmluvě o Europolu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 29. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 853/0 dne 14. 1. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 1. 2005 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: PhDr. Karel Šplíchal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1552).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro obranu a bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 853/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1645).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Europol, policejní spolupráce (EU), protokol (EU)ISP (příhlásit)