Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, dámy a pánové, já se pokusím panu premiérovi položit snad jednodušší otázku než moje kolegyně a ta se bude týkat privatizace majetkového podílu státu, který stát do září loňského roku držel ve společnosti OKD.

Jak známo stát tehdy bez výběrového řízení v přímém prodeji prodal svůj téměř 50procentní podíl v OKD firmě Karbon Invest za 4,1 miliardy korun, což v přepočtu znamenalo, že za jednu akcii získal asi 367 korun. Přitom je veřejně známo, že Karbon Invest dnes vykupuje zbylé akcie minoritních akcionářů za 925 korun, což znamená, že pokud by stát prodal svůj balík za tutéž cenu, tak by získal o více než 6 miliard korun za svůj podíl více. Rovněž je známo, že čistý zisk této firmy za loňský rok se v podstatě rovnal částce, za kterou stát Karbon Invest prodal. Evidentně tedy prodej byl velmi nevýhodný a daňoví poplatníci přišli už o zmíněných nejméně 6 miliard korun. Není to koneckonců poprvé. S takovým prodejem za velmi nízkou, podhodnocenou cenu jsme se setkali například při snaze prodat Severočeské doly před časem.

Moje otázka na pana premiéra zní, zda ve své nové funkci, tehdy v září byl ministrem teprve jeden měsíc, teď už je členem vlády podstatně déle, navíc je premiérem, zda s touto záležitostí hodlá něco dělat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Římana. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Přiznám se, že na detailní otázky nemohu odpovědět takto detailně. Na obecnou otázku k problematice privatizace majetkových podílů bych samozřejmě odpovědět dokázal.

Tady tento případ privatizace je samozřejmě složitý. V tuto chvíli vím, že probíhají nějaká soudní jednání tak, že na úrovni dokonce Evropy, a celá věc není uzavřena a určitě se tím vláda bude zabývat.

V tuto chvíli nedokáži říct nic víc.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance Římana, jestli chce ještě doplnit svou otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Kdyby vláda prováděla desítky privatizačních aktů měsíčně, tak bych, pane premiére, chápal, že nemůžete být připraven, když jsem ve svém názvu interpelace nezmínil konkrétní podnik. Vzhledem k tomu, že za poslední období vláda provedla dvě větší privatizace, a totiž právě zmíněný prodej OKD a Českého Telecomu, tak mě vaše vysvětlení o nepřipravenosti připadá poněkud podivné, nicméně budiž.

Já bych se ovšem zeptal a položil řekněme doplňující otázku, i když jsem se ptal již podobně dříve - jestli považujete vy osobně tento prodej za správný a jestli s tím hodláte něco dělat a do kdy. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Doplňující otázka. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Určitě se tou záležitostí budu seriózně zabývat, to vám slibuji, pane poslanče. V tuto chvíli skutečně nedokáži na to říci seriózní východisko, ale myslím si, že se tou věcí budu zabývat včetně těch dalších aspektů, které nejsou jenom finanční. Jsou to aspekty typu pracovních míst na Ostravsku apod. V tomto celém komplexu se tou věcí budu zabývat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace pana poslance Římana. Dalším, kdo by měl vystoupit, je pan poslanec Pavel Hrnčíř, který se chce obrátit na premiéra ve věci vyjednávání podpory vlády, a pak ještě to bude pan poslanec František Beneš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane premiére, dovolte, abych nejenom vám připomenul některá důležitá ustanovení Ústavy České republiky, kterými jsou povinni všichni se řídit.

Poslanci zvolení složili všichni slib, že budou vykonávat svůj mandát podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a podle ústavy není poslanec vázán žádnými příkazy a nelze ho postihovat za jeho hlasování v Poslanecké sněmovně. Avšak způsob vašeho vyjednávání o podpoře vlády v Poslanecké sněmovně s poslanci vlastního klubu České strany sociálně demokratické naznačuje, že vše se nemuselo udát, anebo dokonce se neudálo v souladu s naší ústavou. Veřejnost byla zásobována novinovými titulky jako "Paroubek na nákupech", "ČSSD je parta vyděračů", "Jaké budou za podporu vlády protislužby a odměny", "Půjde o zásady nebo o Paroubkovy pašalíky?". V takovém případě, pane premiére, se nelze divit určitému znechucení našich spoluobčanů z takovéto politiky.

Vážený pane premiére, jak to že v souvislosti se slibem podpory vládě jsou někteří poslanci obdarováváni funkcemi ve státní správě, ať už přímo nebo prostřednictvím nějaké osoby, na kterou ukáží? Není to podle vašeho názoru porušení ústavy? Není to podle vašeho názoru naplnění skutkové podstaty trestného činu uplácení, či dokonce vydírání? Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra. Slovo má předseda vlády České republiky Jiří Paroubek. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Dámy a pánové, vážený pane poslanče, opravdu jsem poněkud disgustován tou vaší otázkou. Myslím, že jste mohl zaměřit na něco jiného, sofistikovanějšího.

Chápu vaše zklamání. Chápu, že minulý týden to vypadalo tak, že tato vládní koalice nebude mít pohromadě 101 mandátů. V tuto chvíli je má. Ty titulky, o kterých jste hovořil, a denně velmi pečlivě sleduji tisk, jsem nikde neviděl. Možná že se objevují v nějakém vnitrostranickém časopisu ODS, ale je to řekl bych velmi nechutné. Ohrazuji se proti tomu, co jste vy nazval obdarovávání placenými funkcemi. Nic takového nebylo, není a nebude! Ani denní tisk, byť většinou není sociální demokracii právě přátelsky nakloněn, se neodvážil spekulovat na toto téma. Byl korektní.

S několika poslanci sociální demokracie, kteří projevili v předchozích dnech určité pochybnosti ve věci podpory vládě, jsem opravdu mluvil. Vyslechl jsem je, měli vesměs náměty, jak zlepšit práci vlády, některých ministerstev. Tyto náměty stály za to, abych s těmito pány poslanci hovořil, a ty náměty, které budou realizovatelné, samozřejmě používám a použiji ve své práci. Shodli jsme se, že můžeme spolupracovat na bázi idejí, na bázi volebního programu sociální demokracie. Všichni pánové byli zvoleni jako poslanci za sociální demokracii, tak v tom nevidím nic neobvyklého.

Určitě také bych chtěl říci, vážený pane poslanče, že v tom příštím týdnu, poté co bude vydáno programové prohlášení nové vlády a bude předáno všem poslancům, všem členům Poslanecké sněmovny, budu chtít také mluvit i s představiteli obou opozičních stran o eventuální možné podpoře tohoto programového prohlášení, kde ovšem očekávám plný rozsah 101 mandátů tří koaličních stran na podporu tohoto programového prohlášení.

Vaše domněnky odmítám!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP