Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, dalším bodem našeho pořadu je bod číslo

 

118.
Ústní interpelace

 

Jsou určeny předsedovi vlády České republiky, také vládě České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Jiřího Paroubka, a to v čase od 14.30 do 15.15 hodin, a pak na ostatní členy vlády budou interpelace od 15.15 do 16.15 hodin, jak nám ostatně určuje jednací řád. Seznamy poslanců vám byly rozdány do lavic.

Vidím, že nejdříve bych měl dát slovo paní poslankyni Evě Dundáčkové, která byla vylosována jako první a měla by přednést ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Jiřího Paroubka ve věci řešení dluhů VZP vůči zdravotnickým zařízením. Jako další interpelující by se měl připravit pan poslanec Martin Říman. Ale teď má slovo paní poslankyně Dundáčkové. Vy znáte svůj časový limit, takže prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane premiére, oslovuji vás v mimořádně zvláštní situaci, v okamžiku, kdy jste ještě nezískal důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, dokonce jste možná ani vy, ani vaše vláda o ni oficiálně dosud nepožádali. Přesto mi nezbývá nic jiného, než se obrátit právě na vás.

Soudě podle vašich mediálních vyjádření je prioritou vaší vlády přijetí evropské ústavy, a to pokud možno bez občanského referenda. Zdá se tedy, že vaše ústava bude mířit směrem k Evropě a k jejím zájmům. Mne však zajímá, zda je také vaší prioritou zájem České republiky a jejích občanů, a to zejména na poli zdravotnictví, které se ve vašich mediálních výstupech neobjevuje dosud vůbec.

Protože se zdravotnictví nachází v dlouhotrvající krizi, kterou stále další a další vlády sociální demokracie a zejména jejich ministři řeší stále dalšími a dalšími chybnými kroky a opatřeními, tato krize se prohlubuje. Naposledy vyhláška číslo 50/2005 Sb., kterou byla stanovena výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, způsobila kolaps nemocnicím, ve kterých již předtím byly zvednuty platy zhruba o 3 % a další výdaje o 6 až 10 %. Celkově tedy tyto nemocnice mají více výdajů než příjmů a hrozí, že dojde k redukci lékařské péče.

Já se vás ptám, pane premiére, jak budete tuto situaci řešit, jaké jsou vaše priority v oblasti zdravotnictví, jak rychle budete tuto situaci řešit a zda již byla přijata nějaká zdravotnická koncepce, na které by se sociální demokracie dohodla, bez ohledu na to, zda se jedná o vládu novou či starou. Poslední, co jsme se dozvěděli, bylo, že 15. dubna má zasednout tripartita a do konce dubna by se k situaci měla vyslovit vláda. Předpokládám tedy, že se tak stalo, a ptám se vás, co se bude dít dál. Jaké kroky učiníte v nejbližší době?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vyslechli jsme interpelaci. Já jenom zopakuji, že premiér má nyní k dispozici časový limit. Neměl by překročit dobu pěti minut ve svém vystoupení. Slovo má předseda vlády Jiří Paroubek. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Paní poslankyně, já jsem samozřejmě připraven písemně, ale já vám zkusím odpovědět ústně, protože si myslím, že to nebude ani tak dlouhé, že bych se potřeboval vejít do nějakého limitu. Především bych vás chtěl trošku opravit, pokud jde o evropskou ústavu. Tato vláda bude usilovat o to, aby bylo přijato obecné referendum a tak aby v rámci obecného referenda občané rozhodli o přijetí evropské ústavy. To bych si jenom dovolil říci na počátku, reagovat na tu vaši sentenci.

Pokud jde o zdravotnictví, určitě je považuji za jednu z priorit vlády. Nenazval bych tu situaci takovou, jakou ji nazýváte vy, tj. krizovou. Ta vaše optika je samozřejmě optikou vidění opozičního poslance, takže to nějak nepřeceňuji.

Pokud jde o ta opatření, která si myslím, že je potřeba přijmout, a tak jsem je také paní ministryni Emmerové zdůraznil, jsou to jednak opatření stabilizační krátkodobého charakteru, nějakých 12, 15, 18 opatření, která stabilizují situaci v oboru, především finanční situaci. A tato opatření by měla být přijata během několika málo týdnů. Dále předpokládám, že koncepce zdravotnictví bude přijata, projednána vládou někdy do pololetí. A myslím, že je také potřeba, aby Ministerstvo zdravotnictví více než kdy předtím spolupracovalo s médii tak, aby dokázalo řadu těch opatření, z nichž řada má nepochybně velký efekt, správným způsobem vysvětlit.

Důležitou oblastí budou také i určité změny personální, ke kterým zcela nepochybně na Ministerstvu zdravotnictví pod vedením paní ministryně Emmerové v této souvislosti dojde.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně má možnost využít ještě časový prostor pro doplňující otázku v délce jedné minuty.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane premiére, já musím říci, že to byla smutná zpráva pro tuto zemi, pro lékaře, občany, pacienty, pro všechny, kdo nás poslouchali, protože jsme se dozvěděli, že to nějak řešit budete, to už nám tedy slibujete mnoho let, ale neřekl jste, jak učiníte nějaká opatření. To já jsem tady říkala, že opatření činíte, ale ona většinou vedou k prohlubování deficitu v rámci zdravotního systému a rozhodně nevedou k řešení té situace. Převedli jste nemocnice na kraje, to bylo vaše rozhodnutí, a dneska jednotlivými regulačními opatřeními jim berete možnost, jak s těmi nemocnicemi hospodařit.

Čili já vás znovu prosím, abyste byl poněkud konkrétnější. Nežádám, abyste tu přednášel v tuto chvíli rozsáhlou koncepci zdravotnictví. Jsem si vědoma toho, že to pravděpodobně bude vyžadovat několik, ale doufám že málo, dní či týdnů k tomu, aby se nová vláda na takové dohodla, jakkoli je otázka, zda vůbec je možné tuto vládu považovat za novou vládu, vyměnila-li v podstatě toliko premiéra. A prosím vás, abyste nám nastínil, o jaká opatření se bude jednat a v jakém časovém horizontu můžeme čekat, že přinesou nějaký dopad do praxe.

A zřejmě jste, pane premiére, jediný, kdo se v České republice domnívá, že zdravotnictví není v krizi.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže čas vypršel. A nyní má pan premiér k dispozici dvě minuty, které může využít. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Paní poslankyně, určitě ode mě neočekáváte, že během pěti plus dvou minut budu schopen tady na váš požadavek, který vznášíte z místa, vyrecitovat nějakých patnáct, osmnáct stabilizačních opatření pro resort zdravotnictví. To by skutečně nedokázal ani trojnásobný Einstein a nedokážu to ani já a bylo by to neseriózní.

Ta opatření budou projednána v krátké době na Ministerstvu zdravotnictví za mé osobní účasti, poté budou projednána vládou a zcela nepochybně o nich bude informována také česká veřejnost. Hlavním cílem těch opatření je zastavit růst deficitu a pomoci k jeho postupnému snižování.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane premiére. Dalším interpelujícím je pan poslanec Martin Říman, který má v úmyslu interpelovat předsedu vlády ve věci privatizace majetkových podílů státu. Pak vystoupí pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pan poslanec Říman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP