Sněmovní tisk 844
Doh. mezi ČR a Rakouskem - readmisní dohoda

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 12. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 844/0 dne 17. 12. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 1. 2005 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Vladimír Reiber a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 22. 2. 2005 na 41. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1551).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 11. 3. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 844/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 5. 5. 2005 na 44. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1644).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 17. 5. 2005.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 10. 2005 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 102/2005 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, migrace, nelegální migrace, RakouskoISP (příhlásit)