Neautorizováno !


 

(13.00 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zároveň dodám, že po polední přestávce budou běžet interpelace, po interpelacích náš dnešní program ukončíme. Je to na základě dohody všech poslaneckých klubů.

Slovo má pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pokusím se odpovědět paní kolegyni Šojdrové na její dotazy, které na mne vznesla.

První dotaz souvisel s tím, jak jsem popsal extrémní situaci při zajišťování obce k přístupu k předškolnímu vzdělávání. To je velice obtížná otázka, nicméně odpovědět na ni bych se pokusil tímto způsobem. Za prvé je třeba rozlišit to, co je v ústavě definováno jako ústavní právo občana, to je právo občana na bezplatnou povinnou školní docházku. Přístup k předškolnímu vzdělávání není ústavní právo. To je první věc. Na druhé straně jsem si vědom toho, že obce se budou snažit v každém případě vytvořit takové prostředí, aby -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče. Žádám o klid v jednací síni.

 

Poslanec Walter Bartoš: Obce se budou snažit vytvořit takové prostředí, aby většina dětí skutečně přístup k předškolnímu vzdělávání měla. Chci také odpovědět k dikci školského zákona, kde je napsáno, že přednost mají děti, které budou umístěny do předškolního vzdělávání.

Na druhou otázku, že předkladatelé dostatečně nezohlednili, jaký to bude mít dopad na kvalitu předškolního vzdělávání, bych odpověděl otázkou paní kolegyně Šojdrové, co rozumí pod pojmem kvalita předškolního vzdělávání. Každý z kolegů, kteří zde sedí -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče. Myslím si, že to opravdu není nutné. Když už nechcete poslouchat pana poslance Bartoše, běžte prosím mimo jednací síň. Když už kvůli nikomu jinému, tedy kvůli stenografům. Věřím, že sami k sobě jsme tak otrlí, že se neposloucháme, ale mohli bychom ocenit to, že jsou zde lidé, kteří musí odvést stoprocentní výkon, a alespoň jim k tomu vytvořit základní podmínku.

Důrazně opakovaně žádám o klid v jednací síni. Prosím pana ministra Sobotku, prosím všechny, kteří nejsou ve svých lavicích, aby zaujali své místo, nerušili tento bod a věnovali se tomu, co právě projednáváme.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Rád bych ještě ke kvalitě. Každý z kolegů sedících v této ctěné Sněmovně má samozřejmě jinou představu o tom, co je to kvalita předškolního vzdělávání. Pokud paní kolegyně Šojdrová mi sdělí, co rozumí pod pojmem kvalita vzdělávání, rád jí na tuto otázku odpovím.

Poprosím paní kolegyni Novákovou prostřednictvím paní předsedající, aby na mne nepokřikovala. Ono se to stalo zřejmě zvykem v sociální demokracii, nicméně měli bychom dodržet nějaké důstojné projednávání.

Třetí bod, který se týká toho, co paní kolegyně Šojdrová řekla. Ona mluvila o změně finanční bilance, ale v závěru svého projevu změnu finanční bilance posunula skutečně do roviny, ve které byl můj projev, a to že vláda nezajistila bezplatnost posledního ročníku předškolního vzdělávání.

Tolik mé tři poznámky.

Rád bych se připojil ke kolegovi Milanu Bičíkovi. Chtěl bych říci, že je mi také velmi líto, že zde nesedí paní ministryně školství. Tím potvrzuje svoji pověstnou pracovitost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zeptám se nyní paní zpravodajky, zda chce také využít své možnosti a vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Opravdu jen velmi stručně shrnu, že v obecné rozpravě vystoupili dva diskutující a padl návrh na zamítnutí návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za toto upozornění. Tomuto návrhu se budeme nyní věnovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 77. Kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto zákona? Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 137 pro návrh hlasovalo 45, proti 35. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, školství, mládež a tělovýchovu. Je jiný návrh na přikázání? Nevidím takový. Přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 78 z přítomných 139 bylo 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Končím projednávání tohoto bodu 45 sněmovní tisk 879. Děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce.

 

Dovolte ještě upozornění. Vyhlašuji polední přestávku do 14.30 hodin. Ve 14.30 začnou ústní interpelace na premiéra do 15.15, poté do 16.15 hodin interpelace na resortní ministry. Jak jsem byla informována, došlo k dohodě poslaneckých klubů na tom, že tímto programem dnes budeme končit.

 

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP